First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652G03002 Deseño e desenvolvemento da acción socioeducativa 1st four-month period
Basic training 6
652G03003 Psicoloxía do desenvolvemento 1st four-month period
Basic training 6
652G03004 Psicoloxía social 1st four-month period
Basic training 6
652G03005 Socioloxía 1st four-month period
Basic training 6
652G03001 Teoría da educación 1st four-month period
Basic training 6
652G03010 Educación ambiental e cultura da sustentabilidade 2nd four-month period
Obligatory 6
652G03007 Xénero, igualdade e educación 2nd four-month period
Obligatory 6
652G03008 Educación permanente 2nd four-month period
Basic training 6
652G03009 Tecnoloxías da información e a comunicación social 2nd four-month period
Basic training 6
652G03006 Pedagoxía social 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652G03011 Historia da educación 1st four-month period
Basic training 6
652G03015 Intervención en contextos familiares de risco 1st four-month period
Obligatory 6
652G03013 Educación multicultural 1st four-month period
Obligatory 6
652G03012 Organización e xestión de institucións socioeducativas 1st four-month period
Obligatory 6
652G03014 Servizos sociais e benestar social 1st four-month period
Obligatory 6
652G03018 Educación de persoas adultas e maiores 2nd four-month period
Obligatory 6
652G03017 Animación e xestión sociocultural 2nd four-month period
Obligatory 6
652G03020 Dinámicas de comunicación e colaboración na acción socioeducativa 2nd four-month period
Obligatory 6
652G03016 Educación de menores en desprotección e conflito social 2nd four-month period
Obligatory 6
652G03019 Métodos de investigación 2nd four-month period
Basic training 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652G03026 Técnicas de recollida e análise da información 1st four-month period
Obligatory 6
652G03021 Orientación ocupacional 1st four-month period
Obligatory 6
652G03024 Psicoxerontoloxía 1st four-month period
Obligatory 6
652G03025 Intervención psicolóxica nas discapacidades 1st four-month period
Obligatory 6
652G03022 Acción socioeducativa con minorías e colectivos vulnerables 1st four-month period
Obligatory 6
652G03031 Orientación e políticas de emprego 2nd four-month period
Optional 6
652G03029 Antropoloxía da educación 2nd four-month period
Optional 6
652G03030 Recursos e estratexias para a intervención no tempo libre 2nd four-month period
Optional 6
652G03023 Métodos de avaliación de programas 2nd four-month period
Obligatory 6
652G03027 Practicum I 2nd four-month period
Obligatory 12
652G03028 Socioloxía da educación 2nd four-month period
Optional 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652G03032 Practicum II 1st four-month period
Obligatory 30
652G03034 Psicoloxía comunitaria 2nd four-month period
Optional 6
652G03035 Desenvolvemento e prevención de condutas aditivas 2nd four-month period
Optional 6
652G03037 Educación e medios de comunicación social 2nd four-month period
Optional 6
652G03038 Educación para a paz, resolución de conflitos e cidadanía 2nd four-month period
Optional 6
652G03039 Avaliación e diagnóstico de necesidades socioeducativas 2nd four-month period
Optional 6
652G03041 Traballo de Fin de Grado 2nd four-month period
Obligatory 6
652G03036 Cuestións filosóficas do mundo contemporáneo 2nd four-month period
Optional 6
652G03040 Administración local e acción cultural e educativa 2nd four-month period
Optional 6