First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652G04001 Anatomía dos órganos da audición e a linguaxe 1st four-month period
Basic training 6
652G04002 Procesos psicolóxicos básicos 1st four-month period
Basic training 6
652G04005 Fundamentos de intervención logopédica 1st four-month period
Obligatory 6
652G04004 Lingüística 1st four-month period
Basic training 6
652G04003 Psicolingüística 1st four-month period
Basic training 6
652G04010 Fundamentos de avaliación e diagnóstico 2nd four-month period
Obligatory 6
652G04006 Fisioloxía dos órganos da audición e a linguaxe 2nd four-month period
Basic training 6
652G04007 Psicoloxía do desenvolvemento da linguaxe 2nd four-month period
Basic training 6
652G04009 Metodoloxía da investigación 2nd four-month period
Basic training 6
652G04008 Bases didácticas da intervención logopédica 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652G04014 Alteracións de base condutual 1st four-month period
Obligatory 6
652G04013 Alteracións de base conxénita 1st four-month period
Obligatory 6
652G04012 Alteracións de base evolutiva 1st four-month period
Obligatory 6
652G04015 Patoloxía da audición. voz e deglución 1st four-month period
Obligatory 6
652G04011 Inclusión educativa e adaptación do currículo 1st four-month period
Basic training 6
652G04019 Avaliación das alteracións de base condutual 2nd four-month period
Obligatory 6
652G04017 Avaliación das alteracións de base evolutiva 2nd four-month period
Obligatory 6
652G04018 Audioloxía clínica 2nd four-month period
Obligatory 6
652G04016 Neuropsicoloxía 2nd four-month period
Basic training 6
652G04020 Rehabilitación das deficiencias auditivas 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652G04022 Comunicación aumentativa e alternativa 1st four-month period
Obligatory 6
652G04024 Técnicas de modificación de conduta nos trastornos da linguaxe e a comunicación 1st four-month period
Obligatory 6
652G04025 Estratexias de intervención temperá 1st four-month period
Obligatory 6
652G04021 Alteracións de base neurolóxica e anatómica 1st four-month period
Obligatory 6
652G04023 Trastornos da lectura. a escritura e o cálculo 1st four-month period
Obligatory 6
652G04026 Avaliación das alteracións de base neurolóxica e anatómica 2nd four-month period
Obligatory 6
652G04031 Desenvolvemento cognitivo. social e da personalidade 2nd four-month period
Optional 4.5
652G04029 Psicoloxía da comunicación 2nd four-month period
Optional 4.5
652G04033 Análise de datos 2nd four-month period
Optional 4.5
652G04030 Aprendizaxe e percepción da fala 2nd four-month period
Optional 4.5
652G04032 Novas tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas á intervención logopédica 2nd four-month period
Optional 4.5
652G04028 Practicum I 2nd four-month period
Obligatory 9
652G04027 Intervención logopédica nos trastornos da fala e a voz 2nd four-month period
Obligatory 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652G04038 Avaliación de programas de intervención logopédica 1st four-month period
Optional 4.5
652G04042 Lingüística clínica 1st four-month period
Optional 4.5
652G04036 Lingua galega 1st four-month period
Optional 4.5
652G04044 Sociolingüística 1st four-month period
Optional 4.5
652G04037 Lingua española 1st four-month period
Optional 4.5
652G04035 Rehabilitación do aparato bucofonador e da deglución 1st four-month period
Obligatory 6
652G04039 Fisioterapia do aparato bucofonador 1st four-month period
Optional 4.5
652G04034 Intervención logopédica nos trastornos da linguaxe 1st four-month period
Obligatory 6
652G04040 A voz profesional 1st four-month period
Optional 4.5
652G04043 Habilidades de comunicación terapéutica 1st four-month period
Optional 4.5
652G04046 Traballo de fin de Grao 2nd four-month period
Obligatory 10
652G04045 Practicum II 2nd four-month period
Obligatory 20