Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
653G01106 Anatomía Humana Anual
Formación básica 9
653G01102 Estatística Anual
Formación básica 6
653G01107 Fisioloxía Humana Anual
Formación básica 9
653G01104 Antropoloxía Social e Cultural 1º cuatrimestre
Formación básica 6
653G01108 Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional 1º cuatrimestre
Obligatoria 7
653G01103 Psicoloxía I 1º cuatrimestre
Formación básica 6
653G01109 Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional 2º cuatrimestre
Obligatoria 6.5
653G01105 Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional 2º cuatrimestre
Formación básica 6
653G01110 Estancias Prácticas I 2º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
653G01201 Idioma Moderno (Inglés) Anual
Formación básica 6
653G01206 Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional 1º cuatrimestre
Obligatoria 5
653G01210 Estancias Prácticas II 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01204 Procesos de Terapia Ocupacional 1º cuatrimestre
Obligatoria 5
653G01202 Socioloxía 1º cuatrimestre
Formación básica 6
653G01209 Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01208 Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01211 Estancias Prácticas III 2º cuatrimestre
Obligatoria 5
653G01205 Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil 2º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01203 Psicoloxía II 2º cuatrimestre
Formación básica 6
653G01207 Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia 2º cuatrimestre
Obligatoria 9
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
653G01301 Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto 1º cuatrimestre
Obligatoria 7
653G01304 Estancias Prácticas IV 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
653G01305 Psiquiatría 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01302 Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01303 Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física 1º cuatrimestre
Obligatoria 7.5
653G01307 Estancias Prácticas V 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
653G01311 Estancias Prácticas VI 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
653G01309 Xeriatría 2º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01306 Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental 2º cuatrimestre
Obligatoria 7.5
653G01310 Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores 2º cuatrimestre
Obligatoria 6.5
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
653G01404 Estancias Prácticas VII Anual
Obligatoria 22
653G01401 Traballo Fin de Grado Anual
Obligatoria 12
653G01408 Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e cuidados básicos 1º cuatrimestre
Optativa 6
653G01403 Estudo de casos en Terapia Ocupacional 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01409 Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional 1º cuatrimestre
Optativa 6
653G01308 Saúde Pública 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
653G01413 Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida 1º cuatrimestre
Optativa 6
653G01407 Estancias Prácticas VIII 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
653G01414 Xerontología Clínica e Social e Atención á dependencia 2º cuatrimestre
Optativa 6
653G01405 Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade 2º cuatrimestre
Obligatoria 5
653G01416 Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animales de compañía, Actividad física y Deporte adaptado 2º cuatrimestre
Optativa 6
653G01418 Técnicas Aplicadas II: técnicas ortoprotésicas avanzadas e domótica e robótica 2º cuatrimestre
Optativa 6