Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
660G01005 Informática Básica 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01002 Introdución á Economía 1º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01001 Introdución ao Dereito 1º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01003 Organización de Empresa 1º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01004 Psicoloxía do Traballo 1º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01006 Dereito Societario e Cooperativo 2º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01007 Economía e Empresa 2º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01009 Historia Social e Política contemporánea 2º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01008 Métodos de Traballo 2º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01010 Teoría das Relacións Laborais 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
660G01011 Dereito do Traballo I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01013 Dereito Sindical I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01015 Dirección e Xestión de RRHH I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01018 Estatística Descritiva 1º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01017 Socioloxía do Traballo 1º cuatrimestre
Formación básica 6
660G01019 Comportamento Organizacional 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01012 Dereito do Traballo II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01014 Dereito Sindical II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01016 Dirección e Xestión de RRHH II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01020 Técnicas de Investigación Social 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
660G01046 Prácticas Externas Anual
Optativa 12
660G01026 Contabilidade 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01021 Dereito da Seguridade Social I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01035 Dereito Laboral Comunitario e Institucións da Unión Europea 1º cuatrimestre
Optativa 6
660G01025 Economía Española 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01036 Estrutura Social 1º cuatrimestre
Optativa 6
660G01038 Habilidades e Técnicas da Comunicación Empresarial 1º cuatrimestre
Optativa 6
660G01039 Historia Social do Traballo 1º cuatrimestre
Optativa 6
660G01023 Prevención e Xestión de Riscos Laborais I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01043 Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa 1º cuatrimestre
Optativa 6
660G01034 Auditoría Laboral 2º cuatrimestre
Optativa 6
660G01028 Dereito Administrativo 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01022 Dereito da Seguridade Social II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01027 Economía do Traballo 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01037 Xestión Medioambiental 2º cuatrimestre
Optativa 6
660G01040 Informática Aplicada 2º cuatrimestre
Optativa 6
660G01024 Prevención e Xestión de Riscos Laborais II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01041 Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador 2º cuatrimestre
Optativa 6
660G01044 Socioloxía do Consumo 2º cuatrimestre
Optativa 6
660G01045 Valoración Contable 2º cuatrimestre
Optativa 6
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
660G01030 Dirección Estratéxica 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01031 Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01029 Técnicas de Negociación 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01032 Dereito Procesual Laboral 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01033 Políticas Sociolaborais 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
660G01047 Traballo Fin de Grao 2º cuatrimestre
Obligatoria 6