First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
661G01001 Anatomía Yearly
Basic training 9
661G01107 Fundamentos de Enfermaría Yearly
Obligatory 12
661G01105 Fisioloxía Yearly
Basic training 12
661G01003 Psicoloxía Yearly
Basic training 9
661G01002 Bioloxía 1st four-month period
Basic training 6
661G01008 Bases para a interpretación do coñecemento científico 2nd four-month period
Obligatory 6
661G01004 Sistemas da información e comunicación en ciencias da saúde 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
661G01034 Enfermaría Clínica I 1st four-month period
Obligatory 6
661G01025 Estancias Clinicas I 1st four-month period
Obligatory 6
661G01013 Situacións de risco para a saúde e Radioloxía 1st four-month period
Basic training 6
661G01009 Nutrición 1st four-month period
Basic training 6
661G01011 Farmacoloxía 1st four-month period
Basic training 6
661G01035 Enfermaría Clínica II 2nd four-month period
Obligatory 6
661G01026 Estancias Clinicas II 2nd four-month period
Obligatory 6
661G01014 Enfermaría Comunitaria I 2nd four-month period
Obligatory 6
661G01015 Enfermaría da Saúde Mental 2nd four-month period
Obligatory 6
661G01016 Ética profesional, marco legal e filosofía do coidado 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
661G01017 Enfermaría clínica III Yearly
Obligatory 9
661G01027 Estancias Clínicas III Yearly
Obligatory 18
661G01018 Enfermaría materno-infantil Yearly
Obligatory 9
661G01020 Enfermaría Xerontolóxica 1st four-month period
Obligatory 6
661G01019 Enfermaría Comunitaria II 2nd four-month period
Obligatory 6
661G01021 Xestión dos servizos da Enfermaría 2nd four-month period
Obligatory 6
661G01024 Farmacoterapia 2nd four-month period
Optional 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
661G01028 Estancias Clínicas IV 1st four-month period
Obligatory 12
661G01029 Estancias Clínicas V 1st four-month period
Obligatory 6
661G01030 Estancias Clínicas VI 1st four-month period
Obligatory 6
661G01031 Estancias Clínicas VII 1st four-month period
Obligatory 6
661G01033 Traballo fin de grao 2nd four-month period
Obligatory 6
661G01032 Practicum 2nd four-month period
Obligatory 24