First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
670471101 Marco conceptual da DIP Yearly
Obligatory 3
670471206 Xestión dun proxecto TIC Yearly
Optional 3
670471207 Estándares para la xestión de proxectos TIC Yearly
Optional 3
670471205 Necesidades e tecnoloxías dos SI Yearly
Optional 5
670471208 Práctica na empresa Yearly
Obligatory 6
670471209 Tésis master Yearly
Obligatory 10
670471110 Xefatura e xestión de execución Yearly
Optional 3
670471111 Seguimento e control. Manuais de proced. Yearly
Optional 3
670471105 Xestión dos custos do proyecto Yearly
Obligatory 3.5
670471117 Xestión dos RRHH do proxecto, das comunicacións e da xestión de interesados Yearly
Obligatory 4
670471203 Xefatura e xestión do proxecto Yearly
Optional 3
670471102 Ciclo de vida e normas do proxecto Yearly
Obligatory 3.5
670471204 Seguimento, control e peche do proxecto Yearly
Optional 3
670471106 Xestión da calidade do proxecto Yearly
Obligatory 3
670471108 Xestión dos riscos do proxecto e das adquisicións Yearly
Obligatory 6
670471113 Xestión da integración e alcance do proxecto Yearly
Obligatory 5
670471109 Contorna económica e procedem. Inicio proxecto Yearly
Optional 5
670471202 Contorna económica e procedem. Inicio Proxecto Yearly
Optional 5
670471104 Xestión do tempo do proxecto Yearly
Obligatory 5