First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
670526005 Sistemas construtivos avanzados Yearly
Obligatory 3
670526006 Xestión avanzada de información en edificación: SIG e BIM 1st four-month period
Obligatory 3
670526007 Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación 1st four-month period
Obligatory 3
670526010 Estratexias construtivas en arquitectura pasiva e bioclimática 1st four-month period
Obligatory 3
670526009 Estruturas ecoeficientes 1st four-month period
Obligatory 3
670526003 Materiais construtivos innovadores e eficientes 1st four-month period
Obligatory 3
670526001 Sistemas de xestión medioambiental 1st four-month period
Obligatory 3
670526004 Introdución ao TFM : Metodoloxía e planificación da investigación 1st four-month period
Obligatory 3
670526002 Análise de ciclo de vida 1st four-month period
Obligatory 3
670526008 Principios da avaliación e a certificación da sostibilidade na edificación 1st four-month period
Obligatory 3
670526018 Certificación da calidade acústica e proxectos acústicos na edificación 2nd four-month period
Optional 3
670526023 Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación I: uso residencial e pequeno terciari 2nd four-month period
Optional 3
670526024 Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación II: gran terciario 2nd four-month period
Optional 3
670526027 Traballo de Fin do Mestrado 2nd four-month period
Obligatory 6
670526015 Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Breeam. Leed. Verde) 2nd four-month period
Optional 3
670526016 Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Passivhaus) 2nd four-month period
Optional 3
670526017 Demolición selectiva e xestión de residuos (RCD). Chans contaminados 2nd four-month period
Optional 3
670526014 Smart Cities. Tecnoloxías emerxentes para cidades sostibles 2nd four-month period
Obligatory 3
670526019 Fiabilidade estrutural: principios básicos 2nd four-month period
Optional 3
670526022 Tecnoloxías estruturais ecoeficientes e métodos de cálculo 2nd four-month period
Optional 3
670526021 Estruturas de madeira e derivados 2nd four-month period
Optional 3
670526013 Estratexias sostibles con solucións construtivas tradicionais 2nd four-month period
Obligatory 3
670526011 Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración 2nd four-month period
Obligatory 3
670526012 Técnicas de montaxe e integración dos sistemas de enerxías renovables 2nd four-month period
Obligatory 3
670526025 Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía nos edificios: rehabilitación enerxética 2nd four-month period
Optional 3
670526026 Técnicas de acondicionamento e Certificación IAQ da calidade ambiental interior na edificación 2nd four-month period
Optional 3
670526020 Verificación de estruturas existentes 2nd four-month period
Optional 3