First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
670G01002 Fisica Aplicada I 1st four-month period
Basic training 6
670G01004 Xeometría Descritiva 1st four-month period
Basic training 6
670G01003 Materiais I 1st four-month period
Basic training 6
670G01001 Matemáticas I 1st four-month period
Basic training 6
670G01005 Dereito Privado da Edificación 1st four-month period
Basic training 6
670G01007 Fisica Aplicada II 2nd four-month period
Basic training 6
670G01008 Expresión Gráfica Arquitectónica I 2nd four-month period
Basic training 6
670G01010 Economía e Organización de empresa 2nd four-month period
Basic training 6
670G01009 Construción I 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01006 Matemáticas II 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
670G01013 Expresión Gráfica Arquitectónica II 1st four-month period
Obligatory 6
670G01011 Construción II 1st four-month period
Obligatory 6
670G01014 Instalacións I 1st four-month period
Basic training 6
670G01012 Materiais II 1st four-month period
Obligatory 6
670G01015 Dereito Público da Edificación 1st four-month period
Obligatory 6
670G01017 Construción III 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01018 Xeometría da Representación 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01016 Materiais III 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01019 Estructuras I 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01020 Topografía 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
670G01022 Construción IV 1st four-month period
Obligatory 6
670G01024 Instalacións II 1st four-month period
Obligatory 6
670G01021 Organización. programación e control 1st four-month period
Obligatory 6
670G01025 Estruturas II 1st four-month period
Obligatory 6
670G01023 Proxectos Técnicos I 1st four-month period
Obligatory 6
670G01028 Direción. Xefatura e Xestión de Obras 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01026 Equipos. medios auxiliares e de seguridade 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01030 Medicions, Orzamentos e Control Económico 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01029 Patoloxía e Rehabilitación 2nd four-month period
Obligatory 6
670G01027 Proxectos Técnicos II 2nd four-month period
Obligatory 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
670G01035 Instalacións III 1st four-month period
Obligatory 6
670G01032 Xestión da calidade. seguridade e medioambiente 1st four-month period
Obligatory 6
670G01033 Xestión inmobiliaria. tasacions e peritacions 1st four-month period
Obligatory 6
670G01031 Seguridade e prevención 1st four-month period
Obligatory 6
670G01034 Estruturas III 1st four-month period
Obligatory 6
670G01040 Medicións acústicas na edificación 2nd four-month period
Optional 6
670G01039 Métodos experimentaís de inspección de Estructuras 2nd four-month period
Optional 6
670G01036 Proxecto Fin de Grao 2nd four-month period
Obligatory 12
670G01041 Patrimonio Arquitectónico galego 2nd four-month period
Optional 6
670G01042 Deseño de interiores. xardinaría e paisaxe 2nd four-month period
Optional 6
670G01037 Inglés Técnico 2nd four-month period
Optional 6
670G01043 Prácticas externas 2nd four-month period
Optional 18