First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
710521021 Arquivos, Bibliotecas e Novas Tecnoloxías 1st four-month period
Optional 3
710521003 Patrimonio Bibliográfico Documental e Arquivística 1st four-month period
Obligatory 6
710521002 Patrimonio Cultural e Museoloxía 1st four-month period
Obligatory 6
710521020 Historia dos Arquivos e as Bibliotecas 1st four-month period
Optional 3
710521001 Historia da Cultura e do Pensamento Europeos 1st four-month period
Obligatory 3
710521008 Historia dos Museos e do Coleccionismo 1st four-month period
Optional 3
710521009 Museos e Novas Tecnoloxías 1st four-month period
Optional 3
710521005 Metodoloxía para a Investigación en Humanidades e Documentación 1st four-month period
Obligatory 3
710521006 Seminarios sobre Tendencias Actuales en Museos, Arquivos e Bibliotecas 1st four-month period
Obligatory 3
710521004 Sistema Español de Museos, Arquivos e Bibliotecas 1st four-month period
Obligatory 3
710521029 Patrimonio e Documentación Audiovisual 2nd four-month period
Optional 3
710521027 Codicoloxía 2nd four-month period
Optional 3
710521012 Políticas Culturales e Lexislación 2nd four-month period
Optional 3
710521015 Ética e Deontoloxía Profesional 2nd four-month period
Optional 3
710521007 Prácticas Externas 2nd four-month period
Obligatory 6
710521025 Heráldica e Sixilografía 2nd four-month period
Optional 3
710521028 Historia das Institucións e da Administración 2nd four-month period
Optional 3
710521013 Marketing Cultural e da Información 2nd four-month period
Optional 3
710521014 Literatura e Casas Museo 2nd four-month period
Optional 3
710521024 Arquivos Municipais e Historia Local 2nd four-month period
Optional 3
710521018 Musealización do Patrimonio Arqueolóxico 2nd four-month period
Optional 3
710521019 Musealización do Medio Ambiente Mariño e a Cultura Pesqueira 2nd four-month period
Optional 3
710521010 Museografía 2nd four-month period
Optional 3
710521017 Espazos Naturais e Ecomuseos 2nd four-month period
Optional 3
710521022 Organización e Xestión de Arquivos Históricos e Bibliotecas Patrimoniais 2nd four-month period
Optional 3
710521011 Organización e Xestión de Museos 2nd four-month period
Optional 3
710521023 Paleografía e Diplomática 2nd four-month period
Optional 3
710521026 Proxectos de Dixitalización 2nd four-month period
Optional 3
710521016 Territorio Museo e Turismo Cultural: Interpretación Do Patrimonio 2nd four-month period
Optional 3
710521036 Traballo Fin de Mestrado 2nd four-month period
Obligatory 6