First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
710537015 Cultura Material Romana e Tardoantiga 1st four-month period
Optional 3
710537025 Historia Antropolóxica do Mundo Clásico 1st four-month period
Optional 3
710537018 Arqueobotánica 1st four-month period
Optional 3
710537007 Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade 1st four-month period
Obligatory 3
710537001 Escavación 1st four-month period
Obligatory 3
710537024 Historia das Relixións Antigas 1st four-month period
Optional 3
710537006 Iniciación á Investigación en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 1st four-month period
Obligatory 3
710537011 Arqueoloxía da Paisaxe 1st four-month period
Optional 3
710537026 Fontes Literarias para a Historia do Mundo Clásico 1st four-month period
Optional 3
710537004 Paleoambiente e Arqueoloxía 1st four-month period
Obligatory 3
710537014 Cultura Material Pre e Protohistóricas 1st four-month period
Optional 3
710537005 Procesado e Xestión da Evidencia Arqueolóxica 1st four-month period
Obligatory 3
710537022 A Romanización en Occidente 1st four-month period
Optional 3
710537002 Prospección 1st four-month period
Obligatory 3
710537009 Ocupación do Territorio no Noroeste Peninsular 1st four-month period
Optional 3
710537012 Etnoarqueoloxía e Arqueoloxía Experimental 2nd four-month period
Optional 3
710537029 Traballo Fin de Máster 2nd four-month period
Obligatory 9
710537013 Tecnoloxías Xeoespaciais en Arqueoloxía 2nd four-month period
Optional 3
710537027 Historia da Arte Grega 2nd four-month period
Optional 3
710537020 Técnicas Instrumentais e Cronolóxicas en Arqueoloxía 2nd four-month period
Optional 3
710537023 Epigrafía Latina 2nd four-month period
Optional 3
710537003 Lexislación e Xestión da Actividade Arqueolóxica 2nd four-month period
Obligatory 3
710537016 Cultura Material Medieval e Moderna 2nd four-month period
Optional 3
710537017 Arqueoloxía de Mesopotamia 2nd four-month period
Optional 3
710537019 Necrópole e Restos Humanos 2nd four-month period
Optional 3
710537008 Prácticum 2nd four-month period
Obligatory 6
710537010 Arqueoloxía Pública 2nd four-month period
Optional 3
710537021 Zooarqueoloxía 2nd four-month period
Optional 3