Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
710G02073 Xestión da Información Fundamentos e Teoría 1º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02071 Antropoloxía Sociocultural 1º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02004 Informática Aplicada 1º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02072 Introdución á Ética 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02002 Introdución á Historia 1º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02003 Xeografía Humana 1º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02017 Arquivística 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02014 Bibliografía e Fontes de Información 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02009 Inglés Aplicado 2º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02010 Literatura Española 2º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02006 Sistema do Coñecemento: Filosofía. Ciencia e Tecnoloxía 2º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02007 Socioloxía 2º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02074 Técnicas Historiográficas 2º cuadrimestre
Formación básica 6
Segundo Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
710G02013 Análise Documental 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02012 Biblioteconomía 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02011 Documentación Xeral 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02015 Informática Documental 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02008 Xestión de Empresas e Institucións Culturais 1º cuadrimestre
Formación básica 6
710G02016 Análise Documental de Contido 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02020 Aspectos Xurídicos de Acceso á Información 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02019 Catalogación Descritiva de Documentos Especiais 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02018 Estatística 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
Terceiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
710G02025 Bases de Datos Documentais 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02022 Catalogación Formal de Documentos Electrónicos 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02024 Fontes de Información Especializadas 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02021 Planificación e Xestión de Unidades de Información 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02023 Xestión de Documentos Administrativos 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02030 Estudos de Usuarios 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02028 Linguaxes de Clasificación Alfanuméricos 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02026 Linguaxes de Indización Terminolóxicos 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02029 Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02027 Xestión da Colección 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
Cuarto Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
710G02034 Administración de Arquivos Históricos 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02035 Arquivos de Empresas 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02032 Arquivos Municipais 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02036 Bibliotecas Dixitais 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02039 Deseño de Recursos Informativos en Web 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02037 Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02031 Natureza e Evolución das Unidades de Información 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02033 Políticas de Información 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02038 Prevención e Conservación Documental 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02040 Recuperación e Avaliación de Información Electrónica 1º cuadrimestre
Optativa 6
710G02044 Practicum (Prácticas Externas) 2º cuadrimestre
Prácticas externas 12
710G02042 Promoción de Servizos en Unidades de Información 2º cuadrimestre
Optativa 6
710G02041 Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
710G02045 Traballo de Fin de Grao 2º cuadrimestre
Traballo fin de grao 6