First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
710G03005 Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento Yearly
Obligatory 9
710G03004 Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda Yearly
Obligatory 9
710G03001 Historia da Arte e da Moda 1st four-month period
Basic training 6
710G03002 Fundamentos de Deseño Artístico da Moda 1st four-month period
Basic training 6
710G03003 Fundamentos de Economía: Industria da Moda 1st four-month period
Basic training 6
710G03007 Antropoloxía da Moda 2nd four-month period
Basic training 6
710G03006 Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda 2nd four-month period
Obligatory 6
710G03008 Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade 2nd four-month period
Basic training 6
710G03009 Aspectos Xurídicos da Industria da Moda 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
710G03015 Xestión Contable e Financeira na Empresa de Moda Yearly
Obligatory 9
710G03012 Márketing e Investigación de Mercados de Moda Yearly
Obligatory 9
710G03011 Ética e Deontoloxía Profesional da Industria da Moda 1st four-month period
Basic training 6
710G03010 Deseño de Moda 1st four-month period
Basic training 6
710G03014 Fundamentos Matemáticos e Ferramentas para a Análise de Datos 1st four-month period
Basic training 6
710G03013 Sistemas e Tecnoloxías da Información 1st four-month period
Obligatory 6
710G03016 Estética, Estilismo e Padronaxe 2nd four-month period
Basic training 6
710G03017 Xestión da Cadea de Subministración de Moda II: Xestión de Operacións 2nd four-month period
Obligatory 6
710G03018 Xestión Sustentable da Cadea de Valor da Moda 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
710G03019 Xestión da Cadea de Subministración de Moda III: Loxística e Transporte 1st four-month period
Obligatory 6
710G03020 Recursos Humanos e Habilidades de Xestión en Empresas de Moda 1st four-month period
Obligatory 6
710G03022 Planificación e Control de Xestión en Empresas de Moda 1st four-month period
Obligatory 6
710G03021 Estratexias de Promoción en Moda I: Comunicación 1st four-month period
Obligatory 6
710G03023 Tecnoloxía: Tecidos e Materiais 1st four-month period
Obligatory 6
710G03028 Inglés de Negocios 2nd four-month period
Obligatory 6
710G03026 Modelos e Técnicas de Simulación Empresarial: Xogo de Empresa 2nd four-month period
Obligatory 6
710G03025 Internacionalización da Empresa de Moda 2nd four-month period
Obligatory 6
710G03024 Distribución Omnicanle de Moda 2nd four-month period
Obligatory 6
710G03027 Estratexias de Promoción na Moda II: Publicidade e Relacións Públicas 2nd four-month period
Obligatory 6