Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G03001 CÁLCULO 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03002 EXPRESION GRAFICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03003 FÍSICA I 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03004 INFORMÁTICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03005 QUÍMICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03006 ÁLXEBRA 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03007 CIENCIA DOS MATERIAIS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03008 ESTATÍSTICA 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03009 FÍSICA II 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03010 XESTIÓN EMPRESARIAL 2º cuatrimestre
Formación básica 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G03011 ECUACIÓNS DIFERENCIAIS 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G03012 FUNDAMENTOS DA ELECTRICIDADE 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03017 ENXEÑARÍA MEDIOAMBIENTAL 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03026 MECÁNICA 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03014 TERMODINÁMICA 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03015 FUNDAMENTOS DE AUTOMÁTICA 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03016 FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03018 MECÁNICA DE FLUÍDOS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03013 RESISTENCIA DOS MATERIAIS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03019 TEORÍA DE MÁQUINAS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G03034 CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03027 RESISTENCIA MATERIAIS II 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03028 TECNOLOXIA DE MAQUINAS 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03022 TECNOLOXÍAS DA FABRICACIÓN 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03020 CALOR E FRÍO INDUSTRIAL/REFRIXERACIÓN 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03033 DESEÑO E ANÁLISE ASISTIDO POR ORDENADOR 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03021 ESTRUTURAS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03023 MÁQUINAS TERMICAS E HIDRAULICAS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03032 METROLOXÍA E CONTROL DA CALIDADE 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03024 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G03075 Actuadores e Sensores 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03074 Elementos de Máquinas 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03025 XESTIÓN DE PROXECTOS 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03077 Hidráulica e Pneumática 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03030 ENXEÑARÍA DOS MATERIAIS 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G03069 Modelización de Estruturas por Elementos Finitos 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03050 PRÁCTICAS EN EMPRESA 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03079 Proxecto Interdisciplinar I 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03072 Soldadura 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03071 Tecnoloxía e Deseño de Estruturas 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03040 VIBRACIÓNS 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G03078 Análise de Fallo en Materiais 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G03073 Construcións Industriais II 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G03038 ENXEÑARÍA DE VEHÍCULOS 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G03076 Mantemento 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G03080 Proxecto Interdisciplinar II 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G03070 Tipoloxías Estruturais 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G03068 Traballo Fin de Grao 2º cuatrimestre
Obligatoria 12