Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G04001 CÁLCULO 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04002 EXPRESION GRAFICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04003 FÍSICA I 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04004 INFORMÁTICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04005 QUÍMICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04006 ÁLXEBRA 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04007 CIENCIA DOS MATERIAIS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04008 ESTATÍSTICA 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04009 FÍSICA II 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04010 XESTIÓN EMPRESARIAL 2º cuatrimestre
Formación básica 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G04047 CAMPOS E ONDAS 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04011 ECUACIÓNS DIFERENCIAIS 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G04012 FUNDAMENTOS DA ELECTRICIDADE 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04017 ENXEÑARÍA MEDIOAMBIENTAL 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04014 TERMODINÁMICA 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04015 FUNDAMENTOS DE AUTOMÁTICA 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04016 FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04018 MECÁNICA DE FLUÍDOS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04013 RESISTENCIA DOS MATERIAIS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04019 TEORÍA DE MÁQUINAS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G04049 ENERXÍAS RENOVABLES 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04050 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04024 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04051 TECNOLOXÍA QUÍMICA 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04022 TECNOLOXÍAS DA FABRICACIÓN 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04069 ANÁLISE E DESEÑO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04020 CALOR E FRIO INDUSTRIAL/REFRIXERACIÓN 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04052 CENTRALES ENERXÉTICAS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04048 ELECTRÓNICA DE POTENCIA 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04023 MÁQUINAS TERMICAS E HIDRAULICAS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G04078 Proxecto Interdisciplinar I 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G04072 Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G04025 XESTIÓN DE PROXECTOS 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04077 Industria Intelixente. IIoT 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G04056 ENXEÑARÍA DA REACCIÓN QUÍMICA 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04053 ENXEÑARÍA DO GAS 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G04054 MÉTODOS NUMÉRICOS 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G04070 Prácticas externas 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G04071 Recipientes e Conducións 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G04076 Robótica Industrial 1º cuatrimestre
Optativa 6
730G04079 Proxecto Interdisciplinar II 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G04073 Materiais Avanzados 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G04055 PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G04074 Simulación de Procesos Industriais e Optimización 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G04075 Técnicas de Fabricación Avanzadas 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G04057 TECNOLOXÍA NUCLEAR 2º cuatrimestre
Optativa 6
730G04068 Traballo Fin de Grao 2º cuatrimestre
Obligatoria 12