Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G05001 Matemáticas 1 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05002 Física 1 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05004 Química 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05009 Construción naval e sistemas de propulsión 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05012 Estatística 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05003 Expresión gráfica 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05005 Matemáticas 2 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05006 Física 2 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05008 Métodos informáticos 2º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05007 Organización e xestión da empresa 2º cuatrimestre
Formación básica 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G05010 Debuxo naval 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05011 Ecuacións diferenciais 1º cuatrimestre
Formación básica 6
730G05014 Electrotecnia 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05018 Mecánica 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05015 Termodinámica técnica 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05016 Automatismos. control e electrónica 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05013 Ciencia e enxeñaría dos materiais 2º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
730G05017 Elasticidade e resistencia dos materiais 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05020 Hidrostática e estabilidade 2º cuatrimestre
Obligatoria 7.5
730G05019 Mecánica de fluídos 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G05025 Estruturas mariñas 1 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05023 Hidrodinámica naval 1º cuatrimestre
Obligatoria 7.5
730G05021 Enxeñaría da calidade e medioambiente 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
730G05030 Procesos de fabricación e montaxe 1º cuatrimestre
Obligatoria 7.5
730G05032 Proxecto de buques e artefactos mariños 1 1º cuatrimestre
Obligatoria 7.5
730G05022 Transmisión de calor 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
730G05026 Estruturas mariñas 2 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05027 Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 1 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05130 Procesos de fabricación e montaxe 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05028 Sistemas auxiliares do buque 1 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05029 Sistemas hidráulicos e neumáticos 2º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
730G05129 Sistemas hidráulicos e neumáticos 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
730G05034 Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 2 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05041 Prácticas en empresa 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
730G05035 Sistemas auxiliares do buque 2 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05036 Sistemas eléctricos e electrónicos do buque 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05031 Vibracións e ruídos 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
730G05043 Buques de guerra 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
730G05039 Mantemento e reparación de buques 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
730G05037 Proxecto de buques e artefactos mariños 2 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05024 Tecnoloxía da construción naval 2º cuatrimestre
Obligatoria 7.5
730G05042 Traballo fin de grao 2º cuatrimestre
Obligatoria 13.5
730G05033 Transporte marítimo 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
730G05132 Visitas Técnicas 2º cuatrimestre
Optativa 4.5