Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
760482008 Ámbito xurídico da prevención 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
760482001 Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
760482006 Xestión. planificación e auditorias da prevención de riscos laborais. 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
760482003 Técnicas de prevención de riscos laborais.Hixiene industrial. 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
760482002 Técnicas de prevención de riscos laborais.Seguridade no traballo. 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
760482004 Técnicas de prevención de riscos laborais.Medicina do traballo. Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada. 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
760482016 Prácticas externas 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
760482012 Axentes físicos 2º cuatrimestre
Optativa 3
760482013 Axentes químicos e biolóxicos 2º cuatrimestre
Optativa 3
760482005 Formación. información e negociación en materia de prevención de riscos laborais. 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
760482014 Xestión dos riscos ergonómicos 2º cuatrimestre
Optativa 3
760482015 Xestión dos riscos psicosociais 2º cuatrimestre
Optativa 3
760482009 Protección civil e xestión de emerxencias 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
760482011 Seguridade das instalacións 2º cuatrimestre
Optativa 3
760482010 Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos 2º cuatrimestre
Optativa 3
760482007 Técnicas afíns 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
760482017 Traballo de fin de Mestrado 2º cuatrimestre
Obligatoria 6