First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
760482001 Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo 1st four-month period
Obligatory 3
760482008 Ámbito xurídico da prevención 1st four-month period
Obligatory 4.5
760482006 Xestión. planificación e auditorias da prevención de riscos laborais. 1st four-month period
Obligatory 4.5
760482003 Técnicas de prevención de riscos laborais.Hixiene industrial. 1st four-month period
Obligatory 6
760482004 Técnicas de prevención de riscos laborais.Medicina do traballo. Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada. 1st four-month period
Obligatory 6
760482002 Técnicas de prevención de riscos laborais.Seguridade no traballo. 1st four-month period
Obligatory 6
760482013 Axentes químicos e biolóxicos 2nd four-month period
Optional 3
760482009 Protección civil e xestión de emerxencias 2nd four-month period
Obligatory 6
760482014 Xestión dos riscos ergonómicos 2nd four-month period
Optional 3
760482011 Seguridade das instalacións 2nd four-month period
Optional 3
760482016 Prácticas externas 2nd four-month period
Obligatory 6
760482017 Traballo de fin de Mestrado 2nd four-month period
Obligatory 6
760482012 Axentes físicos 2nd four-month period
Optional 3
760482015 Xestión dos riscos psicosociais 2nd four-month period
Optional 3
760482007 Técnicas afíns 2nd four-month period
Obligatory 3
760482005 Formación. información e negociación en materia de prevención de riscos laborais. 2nd four-month period
Obligatory 3
760482010 Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos 2nd four-month period
Optional 3