First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
760492027 Traballo de fin de Mestrado Yearly
Obligatory 6
760492006 Análise Contable 1st four-month period
Obligatory 3
760492001 Seguridade Social Complementaria 1st four-month period
Obligatory 3
760492002 Dereito do Traballo e crise da empresa 1st four-month period
Obligatory 3
760492007 Aspectos xurídico-laborais en materia de igualdade 1st four-month period
Obligatory 3
760492004 Aspectos macroeconómicos e territoriais do mercado de traballo 1st four-month period
Obligatory 3
760492003 Xestión da Prevención de Riscos Laborais 1st four-month period
Obligatory 3
760492005 Xestión Tributaria 1st four-month period
Obligatory 6
760492023 Técnicas de Negociación colectiva 2nd four-month period
Optional 3
760492012 Empresas. traballadores e Dereito tributario transnacional 2nd four-month period
Optional 3
760492024 Medidas de solución de conflictos 2nd four-month period
Optional 3
760492021 Relacións transfronteirizas no marco da UE. Introdución ao Dereito social portugués 2nd four-month period
Optional 6
760492020 Iniciativa Emprendedora 2nd four-month period
Optional 3
760492026 Prácticas externas 2nd four-month period
Obligatory 6
760492016 Xestión do coñecemento 2nd four-month period
Optional 3
760492009 Xestión Laboral e da Seguridade Social 2nd four-month period
Optional 6
760492025 Administración Laboral e Dereito Sancionador do traballo 2nd four-month period
Optional 6
760492017 Liderazgo e Habilidades Directivas 2nd four-month period
Optional 6
760492022 Organización da prevención na empresa 2nd four-month period
Optional 6
760492019 Xestión da Seguridade Social 2nd four-month period
Optional 3
760492008 Auditoría Sociolaboral 2nd four-month period
Optional 6
760492013 Políticas Sociolaborais 2nd four-month period
Optional 3
760492014 Dirección Estratéxica de RRHH 2nd four-month period
Optional 3
760492011 Réxime fiscal das relacións laborais 2nd four-month period
Optional 3
760492015 A Simulación como ferramenta de deseño de políticas de RRHH 2nd four-month period
Optional 3
760492018 As dúas visións do Conflicto Laboral 2nd four-month period
Optional 3
760492010 Seguridade Social Comunitaria 2nd four-month period
Optional 3