Guia docenteCurso
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Arquitectura Técnica
 Asignaturas
  Expresión Gráfica Arquitectónica I
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Expresión Gráfica Arquitectónica I Código 670G01103
Titulación
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinación
Gonzalez Sarceda, Manuel
Correo electrónico
manuel.gsarceda@udc.es
Profesorado
Gonzalez Sarceda, Manuel
Correo electrónico
manuel.gsarceda@udc.es
Web
Descrición xeral O debuxo de esbozo, como todos os debuxos técnicos, ha de cumprir con dous obxectivos fundamentais: A expresión e a comunicación de ideas, condicións indispensables para o correcto seguimento do que esta capacitado para lelo ou interpretalo. O alumno adquire os coñecementos necesarios para poder comunicarse con outros profesionais relacionados co proceso construtivo. É a ferramenta ou instrumento mediante o cal van expresar os coñecementos adquiridos no resto de disciplinas impartidas nesta titulación. Doutra banda, a análise e o coñecemento dos diferentes sistemas de representación permitirán seleccionar o máis conveniente para resolver o problema do paso do tres dimensións do espazo ás dúas dimensións do papel, e viceversa, profundando no pragmatismo representativo do arquitecto técnico. Ao ser unha materia eminentemente práctica, fundamentada na adquisición de habilidades e destrezas, é necesario que o alumno traballe de modo continuado ao longo do curso. Por iso, é recomendable a realización de todos os traballos propostos polo profesor.
Plan de continxencia Modificacións nos contidos Non se modifica Metodoloxías • Metodoloxías docentes que se manteñen Análise de fontes documentais (2%); Portafolios do alumno (2%); Sesión maxistral (2%). • Metodoloxías docentes que se modifican Actividades iniciais (15%); Prácticas de laboratorio (59%*); Saídas de campo (0%*); Proba obxectiva (20%*). Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Ferramenta Temporalización Moodle; e-mail. Cando o alumno o solicite por e-mail, nas horas de clase e/ou titorías. Modificacións na avaliación (Indica na seguinte táboa como queda a avaliación unha vez aplicadas as modificacións por mor do COVID-19.) Metodoloxía Peso na cualificación 1ª OP Descrición Sesión maxistral 2 Semanalmente, antes ou á vez que se expoñen os exercicios prácticos, realizarase unha presentación ou explicación oral e en lousa de contidos por parte dun profesor, que tratará os temas que aborden a práctica. Portafolios do alumno 2 No cartafol ou archivador do estudante íranse clasificando os seus traballos prácticos: Láminas de croquizaciones e rotulaciones, por datas. E regularmente teranse sesións persoais, tutorias personalizadas, con cada un para realizacións de autoevaluación e comentarios do profesor sobre o seu progreso. Proba obxectiva 20 Conxunto de probas prácticas, e traballos: Croquizaciones de elementos arquitectónicos, do natural, a man alzada; Utilizadas na avaliación e progreso, do estudante, da súa aprendizaxe de coñecementos, capacidades, destrezas, rendementos, aptitudes, actitudes, etc. Saídas de campo 0 Realización semanal de esbozo a man alzada, en directo, nun contexto externo á contorna académica universitario, abrigo nas zonas urbanas de Ensanche, Pescadería e Casco Antigo, utilizando horas non presenciais en aula, onde se desenvolvesen as capacidades relacionadas coa observación directa e sistemática, recollida de información e desarrolo de esbozos, etc. Análise de fontes documentais 2 Utilización da bibliografía correspondente, básica e complementaria, facilitada. Prácticas de laboratorio 59 Realización semanal, utilizando as horas presenciais en aula, de esbozo a man alzada, en directo, da contorna académica universitario, concretamente centrado en diversas zonas do interior da E.U. de Arquitectura Técnica e o seu contorno exterior, praza, aparcadoiros etc. Actividades iniciáis 15 Realización de debuxos a man alzada, en láminas DIN A-3, sobre taboleiro, copiando e ampliando follas con esbozos gráficos, facilitadas en DIN A-4, utilizando horas non presenciais en aula. Realización semanal dunha práctica de rotulación en folla DIN A-4, utilizando horas non presenciais en aula. Metodoloxía Peso na cualificación 2ª OP Descrición Proba obxectiva 70 Conxunto de probas prácticas, e traballos: Croquizaciones de elementos arquitectónicos, do natural, a man alzada; Utilizadas na avaliación e progreso, do estudante, da súa aprendizaxe de coñecementos, capacidades, destrezas, rendementos, aptitudes, actitudes, etc. Saídas de campo 30 Realización semanal de esbozo a man alzada, en directo, nun contexto externo á contorna académica universitario, abrigo nas zonas urbanas de Ensanche, Pescadería e Casco Antigo, utilizando horas non presenciais en aula, onde se desenvolvesen as capacidades relacionadas coa observación directa e sistemática, recollida de información e desarrolo de esbozos, etc. Observacións de avaliación: NOTA IMPORTANTE: Para a avaliación da materia esíxese unha asistencia regular tanto ás clases expositivas como ás interactivas, cun mínimo do 80% de asistencia en cada unha delas ata a data do comenzó da modalidade non presencial. A docencia da materia de Expresión Gráfica I baséase nunha metodoloxía de aprendizaxe, suxeita a un sistema de avaliación continua. Para superar a materia, deberá de cumprirse a condición seguinte: 1.-Ser entregadas todas as prácticas e traballos individuais propostas/os, e cada unha/un delas/es deberavos ser considerada/o como apta/o. Si se dera o caso, de modalidade docente NON presencial, tamen haberá Proba obxetiva Non Presencial na Primeira Oportunidade de avaliación (MAIO/XUÑO); E os alumnos que non superen a materia na Primeira Oportunidade, deberán presentar na data fixada para a Segunda Oportunidade de avaliación (XUÑO/XULLO) os cinco traballos propostos na Plaza de Mª Pita, correspondentes a metodoloxía de Saidas de Campo, e presentarse a Proba obxetiva Non Presencial. IMPORTANTE: Terá a condición de NON PRESENTADO (POR CURSO) o alumno que se atope nalgunha das seguintes circunstancias: - Non cumprir co mínimo de asistencia esixido. - Non entregar algún dos traballos propostos. Non se permitirá completar ou modificar os traballos fóra das datas de entrega sinaladas. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se modifica
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes