Guia docenteCurso
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Arquitectura Técnica
 Asignaturas
  Ferramentas Gráficas Dixitais para a Edificación
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Ferramentas Gráficas Dixitais para a Edificación Código 670G01109
Titulación
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinación
Fernández Álvarez, Ángel José
Correo electrónico
angel.fernandez.alvarez@udc.es
Profesorado
Fernández Álvarez, Ángel José
López Chao, Vicente Adrián
Correo electrónico
angel.fernandez.alvarez@udc.es
v.lchao@udc.es
Web http://https://euat.udc.es/es/
Descrición xeral Esta asignatura proporciona os coñecementos básicos para que o alumno iníciese na utilización das distintas ferramentas gráficas digitales de aplicación no ámbito da edificación. En combinación coas asignaturas Expresión Gráfica Arquitectónica I e Xeometría Descriptiva e da Representación preténdese traballar de forma produtiva na representación de elementos do ámbito da edificación. A aprendizaxe desta materia se enfoca cara a unha representación óptima e eficaz utilizando as ferramentas gráficas digitales que se utilizan no ámbito profesional.
Plan de continxencia ACTUACIÓNS DOCENCIA NON PRESENCIAL COVID-19 Durante o curso 2020/21 as actividades docentes adaptaranse ao contexto definido en cada momento pola situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 1. Modificacións nos contidos. Non se realizarán cambios. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen As metodoloxías suscitadas na guía adaptaranse á nova situación de excepcionalidade mediante o emprego das ferramentas telemáticas institucionais de traballo en equipo dispoñibles para a realización de seminarios en liña, así como o emprego da plataforma Moodle (Campus Virtual) e a utilización do correo electrónico. *Metodoloxías docentes que se modifican. A metodoloxía de "Sesión Magistral" substitúese por seminarios en liña (Microsoft Teams) cun formato máis flexible e dinámico coa posibilidade de participación do alumnado e resolución de dúbidas. A docencia expositiva adaptarase á nova situación de excepcionalidade mediante o emprego da plataforma Moodle (Campus Virtual) e a utilización do correo electrónico. O seguimiento e a revisión das tarefas e traballos da asignatura realizarase a través dalgunha plataforma telemática de traballo en equipo (Teams) organizándose a actividade en combinación coa plataforma Moodle da asignatura (Campus Virtual) e o correo electrónico UDC. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado. A atención tutorial personalizada sobre cuestións informativas ou puntuales realizarase preferentemente a través do correo electrónico UDC aínda que tamén se poderán utilizar as ferramentas telemáticas institucionais dispoñibles de traballo en equipo. Toda a información sobre a asignatura neste periodo de docencia non presencial (actividades, entregas, avaliación, atención tutorial, ...) realizarase a través da plataforma Moodle da asignatura (Campus Virtual) polo que se recomenda a súa consulta frecuente por parte do alumnado. 4. Modificacións na avaliación Metodoloxía: Traballos tutelados. Peso na cualificación: 100%. Descrición: Elaboración de traballos prácticos tutelados relacionados cos contidos da asignatura. *Observacións de avaliación: A docencia da asignatura de Ferramentas Gráficas Digitales para a Edificación baséase nunha metodoloxía activa de aprendizaxe que inclúe enfoques pedagógicos como Project Based Learning e Problem Based Learning, mediante un sistema de avaliación continua e coa obligatoriedad de participación activa por parte do alumnado. Cada tarefa/traballo práctico realizarase de forma individual e consideraranse APTOS aqueles traballos que alcancen unha puntuación mínima de 5 sobre 10. Para superar a asignatura é necesario a correcta realización de TODOS os traballos propostos así como o adecuado seguimiento dos mesmos na clase de prácticas (taller) e nas tutorías. Ademais da asistencia, participación e realización de tarefas/traballos poderanse realizar as probas que se consideren necesarias co fin de valorar adecuadamente o grado de asimilación dos contidos conceptuais e procedimentales da asignatura. Para superar a asignatura POR CURSO o alumno deberá realizar a entrega de TODOS os traballos propostos na forma e prazo sinalados ao comezo do periodo de docencia e cada un dos traballos deberá ser cualificado como APTO. Os alumnos que non superen a asignatura por curso deberán entregar os traballos correspondentes na data fixada para a Primeira Oportunidade de avaliación (MAIO/XUÑO) ou, no seu caso, na data fixada para a Segunda Oportunidade de avaliación (XULLO). Nestas entregas deberán seguirse OBLIGATORIAMENTE as indicacións correspondentes do profesorado responsable da materia. Para poder ser evaluado na Primeira e Segunda Oportunidade considérase OBLIGATORIO realizar un seguimiento dos traballos a entregar sendo responsabilidade do alumno a participación activa nas tutorías. IMPORTANTE: Terá a condición de NON PRESENTADO o alumno que non entregue en tempo e forma algún dos traballos propostos. Non se permitirá completar ou modificar os traballos fóra das datas de entrega sinaladas. As entregas dos traballos realizaranse por vía telemática a través da plataforma Moodle da asignatura (Campus Virtual). Nestas entregas deberán seguirse OBLIGATORIAMENTE as indicacións correspondentes do profesorado responsable da materia. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía. Mantense as fontes de información básicas e complementarias reflectidas na guía docente xa que os alumnos teñen á súa disposición tanto na plataforma Moodle da asignatura (campus virtual) como na web (recursos en liña) toda a documentación necesaria e suficiente para o estudo adecuado dos contidos da materia.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes