Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
 Asignaturas
  Biotecnoloxía Alimentaria
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A21 A22 B1 B2 B3 B5 B7 B8 B11 B13 Dos entregables sobre los trabajos tutelados (cada uno de ellos
representará un 10% de la evaluación). En estos entregables el
estudiante relacionará e integrará el tema trabajado con los
conocimientos adquiridos en la materia y su elaboración será
supervisada y seguida por los profesores. Los estudiantes
contarán con una rúbrica que detallará los aspectos que serán
evaluados
20
Prácticas de laboratorio A21 A22 B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 -Observación sistemática durante as prácticas (5%)
-Memoria das prácticas de laboratorio en grupo (15%). Os
estudantes contarán cunha rúbrica que detallará os
aspectos que serán evaluados
20
Saídas de campo A22 B4 B7 B10 B12 B15 Se valorará en interés de los estudiantes durante la visita, su
curiosidad, las posibles preguntas planteadas así como un
Informe de la visita-práctica a la empresa. Este informe
relacionará e integrará el contenido de la visita con los
conocimientos adquiridos en la materia. Los estudiantes
contarán con una rúbrica que detallará los aspectos que serán
evaluados
10
Proba de resposta breve A21 A22 B4 B10 B11 B13 B15 Prueba tipo test relativa a los contenidos de las sesiones magistrales 50
 
Observacións avaliación

Para superar a materia será obrigatorio asistir (salvo causa debidamente xustificada) e levar a cabo todas as actividades programadas na mesma.
Para aprobar a materia será necesario obter unha calificación mínima de 5/10, como resultado da aplicación das porcentaxes establecidas para cada unha das probas de avaliación. Ditas porcentaxes só serán aplicadas en caso de obter en cada unha das probas de avaliación unha nota mínima de 4/10, en caso contrario a calificación da materia será suspenso.
Para a segunda e sucesivas convocatorias gardaranse as notas das probas calificadas cunha nota mínima de 4/10 e o alumno poderá examinarse só das partes da materia nas que non acadase dita calificación. A avaliación das actividades realizarase de maneira continua durante o período asignado para a docencia da materia (ou en data alternativa de común acordo entre os estudantes e os profesores) e a/as probas de resposta curta na data fixada pola Comisión Académica do Máster (1 Oportunidade 25/3/2020 de 15:00-16:00 e 2 Oportunidade 30/06/2020 de 16:00 a 17:00).

Tanto o horario das clases como as fechas de exámenes podense consultar no seguinte enlace:

http://masterbiotecnologiaavanzada.com

A hora de conceder as matrículas de honra darase prioridade aos alumnos que acadaran as máximas calificacións na primeira oportunidade

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes