Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Química
 Asignaturas
  Bioquímica e Química Biolóxica
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A9 A10 A15 A20 A21 A22 A23 B1 B2 B3 B4 B5 B7 Valorarase: o traballo desenvolvido no laboratorio, a formulación dos resultados obtidos así como un exámen que inclúa todos os aspectos apresos no laboratorio.

A asistencia é obligatoria
O traballo en prácticas valorarase sobre 5 puntos

5
Proba mixta A1 A5 A9 A10 A12 A13 A24 A25 B2 C1 Avalíanse os coñecementos e as competencias adquiridos durante o desenvolvemento do curso incluíndo as distintas actividades realizadas e as prácticas.


A proporcion na avaliación será a seguinte:

Temas 1-4: 40 puntos
Temas 5-7: 40 puntos
Prácticas: 5 puntos

85
Solución de problemas A1 A5 A9 A10 A12 A13 A15 A16 A20 A21 A24 A25 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 C3 C4 C6 C8 A participación activa nos grupos reducidos que permiten traballar estas competencias valorarase ata 5 puntos5
Esquemas A16 B1 B4 C3 A realización do esquema metabólico valorarase ata 5 puntos 5
 
Observacións avaliación

PRÁCTICAS

A realización das prácticas nos grupos programados é obrigatoria. O non cumprimento das prácticas supón ter que superar un exame práctico no laboratorio sobre as técnicas realizadas. Se o alumno non realiza as prácticas e desexa someterse a unha avaliación global,  debe falar có profesor encargado da materia antes do 15 de maio para ter os materiais, equipos e reactivos necesarios para levar a cabo este exame. Realizarase polo menos unha semana antes dos exames teóricos da chamada oficial.

ASISTENCIA

A asistencia ás clases maxistrais e grupos reducidos é obrigatoria, agás se o alumno solicitou no momento da matrícula "dedicación a tempo parcial" ou "exención de asistencia", de acordo coa normativa vixente da UDC.

MODALIDADES DE AVALIACIÓN:

1.-Avaliación continua:

Nesta avaliación teranse en conta todas as actividades realizadas durante o curso e as puntuacións alcanzadas polo alumno nas probas obxectivas. Condicións:

a) Participación asidua en actividades programadas; incluíndo clases prácticas, magistrais e pequenos grupos.

b) O alumno debe acumular un mínimo de 40 puntos na suma das cualificacións das probas obxectivas (exame dos temas 1-4, exame dos temas 5-7 e exame de prácticas) para poder engadir a puntuación das actividades (asistencia, participación e traballos) .

c) A suma final debe ser igual a 50 ou máis puntos.

Hai unha oportunidade adiantada para completar a proba correspondente aos temas 1-4 (parcial). Este exame non é obrigatorio, pero a obtención de polo menos 20 puntos libera a materia (temas 1-4) para as opcións de exame nas probas oficiais de xuño e xullo, nas que se rexistrará a puntuación para esta parte obtenida no parcial. Non obstante, o alumno pode repetir a avaliación desta parte se quere elevar a nota, pero neste caso rexistrarase a puntuación alcanzada na proba correspondente, aínda que sexa inferior á alcanzada no parcial.

2.- Avaliación global

Os estudantes con dedicación a tempo parcial ou con exención oficial de asistencia recoñecida ou que por outras circunstancias non puideron asistir regularmente as clase e realizar as actividades programadas, serán avaliados nesta modalidade que consistirá na realización dun exame global sobre todos os contidos teóricos e prácticos da materia que se puntuarán en 95 puntos, ao que se engadirá a cualificación de realización de prácticas a través dos grupos programados ou nunha proba práctica de laboratorio (ata 5 puntos). A puntuación total alcanzada debe ser de 50 puntos ou máis para superar a materia.

Clasificación de non presentado: Os alumnos que non asistan a ningunha das probas obxectivas na opción de xuño ou xullo terán a nota de "non presentado" .

ASIGNACIÓN DE M. DE HONRA

Seguindo as recomendacións do Comité de Calidade da Facultade de Ciencias, as MH  concederase preferentemente entre os estudantes que obtiveron as mellores cualificacións (pendentes) na primeira opción de avaliación (xuño).

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes