Guía DocenteCurso
Facultade de Dereito
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Dereito
 Asignaturas
  Dereito de estranxeiría
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas. A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais. A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos. A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica. A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais). A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico. A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos. A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público). A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito. A15 Capacidade de negociación e mediación. Tipo B Código Competencias do título: Básicas / Xerais B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora. B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida. B10 Traballar de forma colaborativa. B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión. Tipo C Código Competencias do título: Transversais / Nucleares C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e A1
A2
A4
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A15
B7
B8
B9
B10
B11
B13
B2
B3
B5
C1
C2
C4
C6
C7
C8
A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais. A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional. A14 Capacidade de elaboración de normas. A5
A7
A14
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes