Guía DocenteCurso
Facultade de Filoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
 Asignaturas
  Lingua Galega 2
   Fontes de información
Bibliografía básica Álvarez de la Granja, M. / González Seoane, E. X. (eds.) (2003) (2003). A estandarización do léxico. Santiago de Compostela. Instituto da Lingua Galega e Consello da Cultura Galega
Cassany, D. (2008). La cocina de la escritura. Barcelona. Anagrama
Comissom Lingüística da Associaçom Galega da Língua (2012). O modelo lexical galego. Santiago de Compostela: Através Editora
Estrela, E. / J. D. Pinto-Correia (2001). Guia Essencial da Língua Portuguesa para a Comunicação Social. Lisboa. Editorial Notícia
Estrela, E. / M. A. Soares / M. J. Leitão (2004). Saber Escrever Saber Falar. Lisboa. Dom Quixote
Feixó Cid, Xosé (2004). Gramática da lingua galega. Vigo. Xerais
Freixeiro Mato, X. R. (2006). Manual de gramática galega. Vigo. A Nosa Terra
Freixeiro Mato, X. R. (2009). Lingua de calidade. Vigo. Xerais
Freixeiro Mato, X. R. (2013). Estilística da lingua galega. Vigo: Xerais
García Cancela, X. / C. L. Díaz Abraira (1994). Manual de linguaxe administrativa. Santiago de Compostela. Escola Galega de Administración Pública / Xunta de Galicia
García Negro, M. P. (ed.) (2009). Sobre o racismo lingüístico. Santiago de Compostela. Laiovento
González Rei, Begoña (2004). Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova
Hermida Gulías, Carme (2004). Gramática práctica (Morfosintaxe) . Santiago de Compostela: Sotelo Blanco
Koch, I. G. V. (2005). Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 4ª ed.
López Viñas, X. / Lourenzo Modia, C. / Moreda Leirada, M. (2010). Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión. A Coruña: Bahía
Monteagudo, H. (ed.) (1995). Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto. Vigo: Galaxia
Monteagudo Romero, H. (2017). Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia
RAG / ILG (2012). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG
Regueira, X. L. (2010). Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña: RAG
Ríos Noia, M. / M. L. Pita Rubido / R. J. Noguerol Gómez / B. Brozos Mera (2007). Manual de documentos administrativos. A Coruña. Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
Rodrigues Fagim, V. (2001). O galego (im)possível. Santiago de Compostela. Laiovento
Sánchez Rei, X. M. / Marques, A. (2016). As ciências da linguagem no espaço galego-português: diversidade e convergência. A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa
Sanmartín Rei, G. (coord.) (2007). Criterios para o uso da lingua . A Coruña. SNL da Universidade, 2ª ed.
Sanmartín Rei, G. (coord.) (2007). Sobre a calidade da nosa lingua. A Coruña. SNL da Universidade, 2ª ed.
Sanmartín Rei, G. (2008). Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación. Vigo. Xerais
Vilela, M. / I. Villaça Koch (2001). Gramática da Língua Portuguesa . Coimbra: Livraria Almedina

Bibliografía complementaria Calsamiglia Blancafort, H. / A. Tusón Valls (1999). Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel
Fernández Rei, E. / X. L. Regueira (eds.) (2008). Perspectivas sobre a oralidade. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega
Flesch, R. / A. H. Lass (1996). The Classic Guide to Better Writing. New York: Harper Resource
Garrido, C. (2001). Aspectos Teóricos e Práticos da Traduçom Científico-Técnica (Inglês>Galego). Ourense: Associaçom Galega da Língua
Kerbrat-Orecchioni, C. (2006). Análise da conversação. Princípios e métodos. São Paulo: Parábola
Marcuschi, L. A. (2000). Da fala para a escrita. São Paulo: Cortez
Marcuschi, L. A. (2001 [1986]). Análise da conversação. São Paulo: Ática
Moreira, I. (2007). Correspondência Comercial. Lisboa: Edições Técnicas e Profissionais
Plantin, Ch. (1998). La argumentación. Barcelona: Ariel
Reyes, G. (1998). Cómo escribir bien en español. Manual de redacción. Madrid: Arco Libros
Sánchez Rei, X. M. (2006). A lingua galega no cancioneiro de Pérez Ballesteros. Santiago de Compostela: Liovento
Serrano Serrano, J. (2002). Guía práctica de redacción. Madrid: Anaya
Studer, Jürg (2000 [1996]). Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: El Drac
Vallejo-Nágera, J. A. (1990). Aprender a hablar en público hoy. Barcelona: Planeta
Weston, Anthony (2004). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel, 9ª ed
Zinsser, W. (2005). On Writing Well. The Classic Guide to Writing Non-fiction. New York: Collins

Entregarase unha bibliografía complementaria e específica por temas.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes