Guía DocenteCurso
Facultade de Filoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
 Asignaturas
  Técnicas de Redacción e Argumentación
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A10 As clases prácticas dedicaranse á realización de exercicios escritos. Devanditos exercicios están pensados para axudar ao alumnado a potenciar as súas habilidades para a redacción e a argumentación en inglés, e.*g.: parágrafos, resumos, currículos, vídeo-*cvs, cartas persoais, solicitudes de traballo, etc. Dado o especial cariz desta materia, moitas das clases teóricas serán teórico-prácticas para exercitar os coñecementos aprendidos. 30
Proba de completar A18 B7 C2 Los alumnos deberán realizar un examen en el que se pedirá que redacten documentos o que organicen la información de forma lógica o se corrijan textos similares a los que se han tratado en clase. 30
Proba de ensaio A6 A9 A19 A20 UN ENSAIO ACADÉMICO INDIVIDUAL: Os/*as estudantes redactarán un ensaio de 4 pp. sobre un "*topic" dunha lista *provista en clase. 40
 
Observacións avaliación

-Para acceder á avaliación continua, a nota media ponderada das actividades de dentro e fóra de clase deberá ser polo menos de 4 sobre 10. Computada xunto co exame, a nota final ha de ser igual a 5 sobre 10 para poder aprobar a materia. No exame final deberase obter unha nota mínima de 4 sobre 10 para poder optar a que se lle somen o resto de cualificacións da avaliación continua.

- Existe nota mínima por parte: 1.1 sobre 3 ou 1.6 sobre 4. En caso de suspender a materia, todas as actividades non superadas, como tamén o exame final, deberán ser recuperadas en xullo.

- Unicamente aqueles estudantes que estean matriculados oficialmente a tempo parcial, tal e como establece a normativa de permanencia desta universidade, e que teñan concedida dispénsaa académica, poderán serán avaliados en calquera oportunidade exactamente igual que aqueles alumnos que se presenten na oportunidade de xullo.

-Os/s alumnos/as que non preséntense ás probas objectivas de xaneiro ou xullo obterán unha cualificación de Non presentado, se non entregaron máis do 40% de actividades durante o curso.

-Os traballos deberán entregarse en tempo e forma para evitar ser descualificados automaticamente. En caso de plaxio (i.e. copia) nos traballos tutelados ou exercicios de taller, a presentación oral, ou a proba mixta, os alumnos estarán automaticamente suspensos. Os
traballos escritos poden ser revisados a través da aplicación Turnitin que detecta citas incorrectas,
plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contra
o plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos
estudos de grao e mestrado universitario). Turnitin
recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/a
propio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiais
localizados en Internet.

-A única lingua empregada en clase, os traballos e os exames será o inglés.

-Esixirase en todo momento corrección lingüística e ortotipográfica adecuada ao nivel de estudos. Penalizarase na avaliación a aqueles alumnos que non respecten as normas básicas de corrección.

-As cláusulas sinaladas arriba valen tanto para xaneiro como para xullo.

Os alumnos que non asistan a
clase e preséntanse á oportunidade de Xullo serán avaliados da
seguinte forma: polo exame (50%) e por un ensaio (50%), debendo obter
un 5 sobre 10 para o aprobado.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes