Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Comunicación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Comunicación Audiovisual
 Asignaturas
  Comunicación oral e escrita
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC B2 B3 B4 B6 C2 Os alumnos deberán realizar os diferentes exercicios prácticos:
1. Preséntome
2. Retrato dun compañeiro
3. Descrición da aula
4. Relato: recordo de infancia
5. Relato: escena na rúa
6. Carta ou informe argumentativo

Ejercicios prácticos:
1. Presentación
2. Retrato de un compañero
3. Descripción del aula
4. Relato: recuerdo de infancia
5. Relato: escena en la calle
6. Carta o artículo argumentativo
60
Obradoiro A7 A12 Avaliarase a participación do alumno así como a calidade das súas intervencións
Se evaluará la participación del alumno y la calidad de sus intervenciones.
10
Proba de ensaio B2 B3 B4 B6 Para aprobar a asignatura debe superarse unha proba ortográfica baseada nos libros El castellano actual: usos y normas, de Manuel Casado e a Ortografía de la Lengua Española de la RAE. Para superar esa proba, disporase de tres oportunidades ao longo do curso. Nas probas ortográficas correxiranse un número determinado de erros escondidos nalgunhas frases. Nesta proba non se obtén nota, só se concede unha calificación de "Apto" ou “No apto”.


Para aprobar la asignatura, se debe superar un examen de ortografía basado en los libros El castellano actual: usos y normas, de Manuel Casado y Ortografía del idioma español de la RAE. El alumno dispondrá de tres oportunidades a lo largo del curso. En esta prueba, no se obtiene ninguna nota, solo una calificación de "Apto" o "No apto".
0
Presentación oral A1 A7 A12 Avaliarase a proba de presentación oral dos alumnos utilizando a técnica de coaching
Se evaluará, en su caso, la presentación oral.
20
Traballos tutelados B3 B4 B6 Os traballos tutelados descritos no apartado de metodoloxía, constituirán un 20% da nota final.
Los trabajos tutelados supondrán un 20% de la nota final.
10
 
Observacións avaliación

Para obter a nota media das prácticas súmanse as calificacións obtidas en cada unha delas. Os profesores poden facer un uso estratéxico das calificacións, de xeito que a nota final poida resultar superior á media, aínda que nunca inferior.

Se un alumno deixa de entregar unha práctica de xeito inxustificado, computaralle coma un 0 na media de prácticas final. Asimesmo, se un alumno deixa de entregar dúas prácticas de xeito inxustificado, suporalle o suspenso automático na asignatura. As ausencias xustificadas han de comunicarse con antelación ao profesor de prácticas, que deberá dar un permiso expreso.

Nas prácticas seguirase o seguinte criterio de puntuación:

- 1 falta ortográfica suporá a calificación dun 4, como máximo.
- 2 faltas ortográficas suporán a calificación dun 1.
- 5 tildes mal postas ou sen poñer suporán un 4, como máximo.

Os erros sintácticos, problemas de puntuación e confusións léxicas penalizarán asimesmo a calificación da práctica, segundo a súa gravidade. A insistencia nese tipo de erros poderá conlevar incluso a calificación mínima dun 1.

Ademáis, o plaxio parcial de cualquera texto penalizarase cun 0 na práctica e o plaxio total dun traballo suporá o suspenso automático da asignatura.

Para obtener la nota media de las prácticas, se suman las de cada una de ellas. Los profesores pueden hacer un uso estratégico de las calificaciones, por lo que la calificación final puede ser más alta que el promedio, aunque nunca más baja. Si un estudiante no realiza una práctica injustificadamente, contará como 0 en el promedio de las prácticas finales. Además, si un alumno deja de entregar dos prácticas de forma injustificada, quedará automáticamente suspendido en la asignatura. Las ausencias justificadas deben comunicarse con anticipación al profesor de prácticas, quien otorgará un permiso expreso. En las prácticas, se seguirán los siguientes criterios de puntuación: - 1 falta de ortografía resultará en la calificación de un máximo de 4. - 2 errores de ortografía supondrán la calificación de 1. - 5 malas calificaciones o sin poner supondrán un 4, como máximo. Los errores de sintaxis, los problemas de puntuación y las confusiones léxicas también penalizarán la calificación de la práctica, dependiendo de su gravedad. La insistencia en ese tipo de errores puede llevar incluso a una puntuación mínima de 1. Además, el plagio parcial se penalizará con 0 en la práctica y el plagio total supondrá lel suspenso automático de la asignatura. Por lo demás, se seguirán criterios profesionales: la nota de la práctica dependerá de su nivel de publicabilidad, por decirlo así. Cuanta más supervisión necesite, menor nota.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes