Guía DocenteCurso
Facultade de Economía e Empresa
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias Empresariais
 Asignaturas
  Fundamentos de Mercadotecnia
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A11 A12 A18 A19 A23 B4 B5 B6 B13 B14 C1 C2 C5 Os grupos de alumnos terán que fecer un traballo e/ou resolver un caso prático. Preténdese fomentar o traballo colaborativo e en grupo dos alumnos. Este traballo será tutorizado por profesores, tanto en titoría de grupo como en atención personalizada. Se o alumno suspendera na primeira oportunidade, a nota da parte práctica manterase para a segunda oportunidade. Non hai necesidade de ter que refacer de novo a práctica. 40
Proba de resposta múltiple A3 A18 B12 Preguntas Test de resposta múltiple (catro opcións). As preguntas mal contestadas penalizan. A proba de resposta múltiple establece un mínimo ou restricción para poder superar a materia. É dicir, independentemente da calificación obtida nos estudios de casos, se non se alcanzase unha puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 na proba de resposta múltiple non se computará esta nota coa do estudio de casos a efectos da calificación global da asignatura e polo tanto a calificación final que figurará na correspondente acta será a alcanzada no exame test e ponderada ó 60%.

Estos criterios manterase tamén para a opción de Xullo.

Está prohibido acceder á aula de examen con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

60
 
Observacións avaliación

No desenrrolo do traballo ou resolución do caso prático evaluarase:

- a precisión e claridade das respostas

- a aplicación dos fundamentos teóricos

- a calidade da presentación

Condicións da realización da avaliación final:

Está prohibido acceder á aula do examen con calquer dispositivo que permita a comunicación có exterior e/ou almacenamento de información.

Convocatoria adiantada:

No caso de que o alumno solicitase a convocatoria adiantada, éste será avaliado a través dunha proba de resposta múltiple (catro opcións), onde as preguntas mal contestadas penalizan. A proba de resposta múltiple establece un mínimo de 5 puntos sobre 10 para superar a materia. A ponderación desta proba nesta convocatoria será dun 100%.


Calificación de non presentado:

Corresponde a o alumno, cando so participe de actividades de avaluación que tiñan una ponderación inferior a o 20% sobre a calificación final, con independencia da calificación alcanzada.Alumnado con recoñecemento de dedicación a
tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia

Agás para as datas aprobadas na Xunta de
Facultade no que compete á proba obxetiva, para as restantes probas acordarase
ao inicio do curso un calendario específico de datas compatible coa súa
dedicación.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes