Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Subjects
  Iniciación en deportes IV (Golf) (optativa)
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test A5 A8 A19 A33 B1 B2 B9 Exame escrito consistente en preguntas de resposta breve, y supuesto práctico de enseñanza y evaluación.


30
Supervised projects A5 A8 A25 A26 A33 B1 B9 Elaboración e entrega, por parte do alumno, dun traballo teórico-práctico, consistente en:
1. Evaluación da técnica dos diferentes golpes de golf
2. Detección dos defectos principales
3. Realización dun programa para a corrección dos defectos detectados
4. Aplicación práctica de dicho programa
35
Physical exercise A5 A8 A19 A25 A26 A33 B1 B2 B4 Asistencia e participación activa polo menos no 70% das sesións lectivas.
A non asistencia do 70% imposibilita para aprobar a asignatura.
35
 
Assessment comments

Para aprobar a asignatura hay que aprobar todas e cada una das metodoloxías expostas.

Non se pode aprobar a asignatura con una das metodoloxías suspensas.

Os criterios de avaliación son os mesmos pata todas as convocatorias e todas as oportunidades.

Non se gardan as metodoloxías aprobadas da 1ª para a 2ª oportunidade.

Os alumnos que cursen esta asignatura por primeira vez teñen a obriga de cumplir el 70% da asistencia para poder superar a mesma (tanto das clases teóricas como das prácticas). Os requisitos dos alumnos a tiempo parcial serán os mesmos que os dos alumnos a tiempo completo, a excepción da asistencia que se reduce o 60%. 

Os alumnos lesionados trataranse personalmente para encontrar una evaluación alternativa.

Un alumno se considerara non presentado cando no cumpla os mínimos de asistencia exigidos.

As datas de entrega dos traballos serán como plazo máximo o 14 de mayo para a 1ª oportunidad e o 28 de junio para a 2ª

O examen será presentado a o estudiante escrito no idioma do encino da asignatura (español). Si un estudiante desea una copia en otro idioma oficial da UDC, debe solicitalo a o profesor coordinador una semana antes da data de finalización.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes