Guía DocenteCurso
Facultade de Fisioterapia
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Fisioterapia
 Asignaturas
  SEMIOLOXÍA CLÍNICA
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 C1 C6 C7 Evaluación continuada. O valor de este apartado computará conxuntamente có estudo de casos, trasladándose a un total de 1 punto (máximo) na calificación final. 5
Proba obxectiva A1 A17 C1 C6 C7 Exame principal, de tipo test multirresposta, que constará dun mínimo de 45 preguntas. Cada pregunta presentará cinco respostas posibles, das que sólo unha será correcta. A porcentaxe mínima requerida para aprobar o test será do 60%. As respostas incorrectas non computarán en negativo. O valor de esta nota trasladarase a un máximo de 7 puntos (sobre 10) para a calificación final 70
Sesión maxistral A1 A4 A5 A17 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C8 C9 Exposición oral por parte do profesor de aqueles temas da materia que se consideren fundamentalis para a mellor formación dos alumnos na descripción e coñecemento dos síntomas y signos mais frecuentemente relacionados coas afeccións dos distintos órganos e sistemas. 1
Estudo de casos A1 A4 A12 C1 C3 C6 Evaluación continuada. O valor de este apartado computará conxuntamente coas prácticas clínicas , trasladándose a un total de 1 punto (máximo) na calificación final 4
Traballos tutelados A1 A17 C1 C3 C6 Evaluación continuada mediante traballo(s) tutelado(s) (mínimo 1, máximo 2). O valor de este apartado trasladaráse a un máximo de 1 punto (sobre 10) na calificación final. 10
Proba práctica A1 A17 C1 C6 C7 C8 Discusión de un suposto clínico durante a proba final. Valor máximo de 1 punto na calificación final. 10
 
Observacións avaliación

CRITERIOS DE CALIFICACION
GLOBAL: - Para obter o aprobado na asignatura é necesario cumprir as dúas
seguintes condicións: 1) Aprobar a proba obxectiva (exame tipo test)(mínimo de
60% de respostas correctas). 2) Obter un mínimo de 5 puntos na suma de todolos
apartados de calificación. - As porcentaxes asignadas a cada proba poden sufrir
pequeñas modificacións dun curso a outro, en función das necesidades da
materia; no entanto o valor do exame (proba obxectiva e proba práctica) nunca
será inferior ao 70% da nota final, e o valor da avaliación continuada
(traballos tutelados e lecturas) nunca será superior ao 30%.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes