Teaching GuideTerm
Faculty of Educational Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Educación Infantil
 Asignaturas
  Deseño de ambientes de aprendizaxe, materiais e recursos didácticos
   Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Trátase de que os estudantes analicen de forma crítica os documentos propostos para o desenvolvemento da materia, de maneira que sexan capaces de relacionar os contidos dos mesmos coas súas propias experiencias vividas. Utilizaranse tanto recursos audiovisuais como bibliográficos e electrónicos.
Discusión dirixida A discusión das fontes documentais de forma colectiva será punto de referencia imprescindible para o desenvolvemento dos contidos da materia.
Estudo de casos O docente presentará casos prácticos na aula para a súa discusión colectiva. Tratarase de discutir situacións prácticas das aulas e os centros dedicados á Educación Infantil.
Eventos científicos e/ou divulgativos Trátase de participar en eventos científicos e divulgativos relativos ao contido da materia.
Lecturas Abordaranse un conxunto de lecturas obrigatorias e outras que virán determinadas pola temática de traballo tutelado que o grupo decida.
Presentación oral Cada estudante presentarán ao conxunto dos seus compañeiros e compañeiras unha síntese fundamentada dún aspecto esencial do Traballo Tutelado.
Recensión bilbiográfica Proporanse varios documentos bibliográficos para proceder a realizar individualmente un comentario crítico en relación a estes que servirán para responder as preguntas da proba escrita.
Sesión maxistral
Traballaranse os contidos que forman parte da materia mediante exposicións orais apoiadas en recursos audiovisuais, promovendo a formulación de interrogantes e a súa discusión por parte dos estudantes.

Seminario Pretendemos que os estudantes reflexionen sobre o deseño e desenvolvemento de prácticas docentes relativas ao deseño de ambientes de aprendizaxe na Educación Infantil, materiais e recursos, desenvolvendo un pensamento crítico respecto diso. Para iso procederán a realizar lecturas e actividades craves respecto diso.
Traballos tutelados O alumnado formará grupos de traballo para levar a cabo un Proxecto Tutelado que se desenvolverá ao longo do curso, relacionado cos contidos da materia. Neste Traballo Tutelado incluirase tanto o resultado do esforzo do grupo, como o proceso de traballo seguido por este. Ambos os aspectos do traballo serán igualmente importantes. Así mesmo, o grupo de traballo exporá oralmente na clase as cuestións máis relevantes do proxecto desenvolvido. Estes traballos realizaranse coas orientacións que o docente ofrecerá aos grupos nas tutorías grupales que se efectúen e seguirán de forma pormenorizada o esquema incial proposto polo docente.
Proba de ensaio Consistirá nunha proba sobre os contidos teórico-prácticos da materia.Se as circunstancias así o requirisen, poderá realizarse cambios no formato da proba, optándose por unha modalidade de pregunta curta e/ou múltiple.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes