Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
 Asignaturas
  Traballo Fin de Mestrado
   Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Selección bibliográfica relativa ao tema de estudo. Polo menos o 80% dos traballos que xustifiquen o interese da súa investigación han de ser de calidade científica, en inglés e incluídos en bases de datos bibliográficas como Medline.
Presentación oral O traballo deberá de expoñerse e defenderse ante un tribunal que será nomeado pola Comisión Académica do Máster. Devandito tribunal estará formado por tres profesores/doutores do equipo docente do título. Para a avaliación do Traballo terase en conta o informe presentado, a presentación pública e as respostas ás preguntas do tribunal. Valorarase especialmente o rigor científico, a consistencia do proceso desenvolvido e as súas achegas orixinais. O acto de lectura e defensa terá lugar en sesión pública durante o período lectivo do curso académico e será convocado polo/a presidente/a do tribunal e feito público nos taboleiros do Centro. Terminada a defensa do Traballo cada membro do tribunal formulará por escrito unha valoración sobre o mesmo, de acordo ás competencias alcanzadas e definidas, tanto xenéricas como transversais, no título.
De acordo co artigo 5 do RD 1125/2003, o tribunal outorgará unha cualificación cuantitativa e outra cualitativa que recollerán a cualificación de "suspenso" (de 0 a 4,9), "aprobado" (de 5 a 6,9), "notable" (de 7 a 8,9) ou "sobresaínte" (de 9 a 10).
O tribunal poderá outorgar a cualificación de "matrícula de honor" se a cualificación global é de sobresaínte e emitise, en tal sentido, o voto favorable de todos os seus membros, tendo en conta a normativa de cada Universidade neste sentido.
Traballos tutelados O Traballo consistirá na elaboración e presentación pública dunha investigación levada a cabo polo estudante na que se fará especial fincapé na aplicación de devandita investigación ao campo da xerontoloxía e a xeriatría. A comisión avaliadora prestará especial consideración á presentación e a exposición do informe final de investigación.
Para que unha proposta se considere aceptada e o estudante poida proceder ao seu desenvolvemento e elaboración, o estudante deberá presentar, antes da finalización do segundo cuatrimestre, ante a Comisión Académica do Máster e a través do rexistro do centro, unha proposta do Traballo que pretende desenvolver, incluíndo os seguintes elementos:
- Resumo, máximo mil palabras, do contido do proxecto (antecedentes, obxectivos e hipótese da investigación, metodoloxía a empregar no Traballo).
- Esquema ou índice xeral (posible estrutura en capítulos e principais epígrafes do Traballo que se vaia a realizar).
- Selección bibliográfica relativa ao tema de estudo. Polo menos o 80% dos traballos que xustifiquen o interese da súa investigación han de ser de calidade científica, en inglés e incluídos en bases de datos bibliográficas como Medline.
- Firma do profesor titor e do estudante.
Unha vez dado o visto bo por parte da Comisión e do titor da proposta presentada, o alumno procederá ao desenvolvemento do Traballo final. Unha vez finalizado e de acordo aos prazos establecidos, o alumno deberá enviar unha copia en formato dixital a través da plataforma Moodle ao coordinador do Máster ou á dirección do correo electrónico admongig@udc.es, neste caso con acuse de recibo. Poderase entregar (optativo) unha copia do traballo en formato impreso na secretaría da Facultade de Ciencias da Saúde. Ambas copias deberán levar o visto bo do director do traballo. Os Traballos Fin de Máster poderán ser dirixidos por varios profesores. Neste caso o informe deberá ir avalado por todos eles.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes