Teaching GuideTerm
University College of Labour Relations (C)
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Coruña)
 Subjects
  Income Tax System and Company Taxation
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Short answer questions A4 A30 B9 Asistencia y participación en clases presenciales. 10
Objective test A4 A30 B14 Proba obxectiva teórico-práctica con preguntas tipo test e de resposta breve. 40
Problem solving A4 A30 B9 Prácticas entregables semanalmente relacionadas coa exposición teórico-práctica do docente. 50
 
Assessment comments

Para superar a asignatura é necesario acadar un mínimo de 50 puntos.

Como alternativa, aquel alumnado que non poida facer un normal seguemento da asignatura, por ter recoñecida a Dispensa de Docencia, poderá optar por examinarse nunha proba obxectiva durante os periodos de avaliación oficialmente establecidos; o valor de dita proba supón o 100% da calificación. De non acadar o 50% do total da calificación en dita proba, a materia constará como suspensa na convocatoria ordinaria e o alumnado poderá voltar a examinarse na segunda oportunidade (normalmente Xullo), donde a metodoloxía de evaliación será unha proba obxectiva por valor do 100% da calificación, versando sobre os contidos tanto teóricos como prácticos do programa da materia.

Todo o alumnado deberá explicitar ao profesor mediante mail, ou a través das fichas de estudiante (en caso de que se requiran) se teñen solicitado a dispensa e se esta se lles foi concedida, debendo consignar se a súa avaliación é continua ou mediante proba obxectiva final (DISPENSA).

O ALUMNADO NON PODE SER AVALIADO POR AVALIACIÓN CONTINUA E SIMULTÁNEAMENTE POR PROBA OBXECTIVA FINAL (DISPENSA)

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes