Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Arquitectura Técnica
 Asignaturas
  Expresión Gráfica Arquitectónica I
   Contidos
Temas Subtemas
Sistemas de representación. Aplicación. Analizar e aprender a percibir obxectos tridimensionales sinxelos e representalos, xa sexa polas súas vistas no sistema diédrico como en volume no axonométrico. - Aprender a utilizar o sistema de representación máis adecuado para cada caso. - Capacitar ao alumno co fin de transmitir e definir obxectivamente a volumetría dun obxecto, así como a súa secuencia construtiva (despezamentos) mediante os sistemas perspectivos isométrico, militar, caballera ou cónico. - Coñecer os procedementos para representar curvas nos distintos sistemas. - Aprender a utilizar o sistema de representación adecuado para definir un detalle construtivo.
Concepto de debuxo arquitectónico. Linguaxe gráfica. Aprender a comunicar a través da linguaxe gráfica arquitectónica - Aprender, practicando, os procesos de representación gráfica na arquitectura e a súa materialización, tanto a nivel xeral como nos seus detalles - Aprender a interpretar mediante o pensamento e a sintaxe xeométrico-construtiva. - Aprender os códigos de representación gráfica arquitectónica.
Instrumentos de debuxo. Conseguir que o alumno se desenvolva no manexo do instrumental e no coñecemento e uso do material de apoio para a representación gráfica.
Normalización. Formatos, cajetín. Coñecer, aprender e utilizar os diferentes formatos de papel normalizados e a elección do máis adecuado para o produto gráfico a realizar. - Identificar o elemento representado, así como o autor e demais datos de interese dun debuxo arquitectónico mediante un cajetín normalizado.
Sistemas de presentación: grafismo, rotulación. Coñecer e aprender a trazar e valorar as liñas con calidade, incidindo no ton e o peso segundo a intencionalidade.
- Coñecer a clasificación das liñas e a súa correcta utilización en cada caso.
- Adquirir habilidades e destrezas mediante unha sincronización psico-manual que conclúa nunha precisión e un rigor no trazado.
- Coñecer os símbolos convencionais da representación arquitectónica.
- Adquirir unha disciplina e uns hábitos mediante o trazado da forma das letras e coñecer e utilizar a súa normalización. A rotulación, letras e cifras.
A xeometría nas ordes clásicas. Coñecer e aprender a trazar e valorar as ordes clásicas. - Xeometría e modulación. - Precisión gráfica e xeométrica. - Estudo xeométrico das formas. - Construcións xeométricas dos molduras.
Análise da forma. Análise xeométrica. Análise proporcional. Concepto de módulo. Aprender a percibir o feito arquitectónico mediante a análise xeométrica
- Aprender a percibir a forma e a proporción dos obxectos
- Alcanzar unha rápida percepción do volume do obxecto a representar.
- Aprender a ler o esquema de trazado dun feito arquitectónico controlando o proceso de elaboración.
- Aprender a descompor geométricamente cada unha das vistas diédricas. Establecer módulos de comparación para determinar as leis proporcionais que determinan unha vista diédrica.
Concepto de esbozo. Metodoloxía. - Establecer a completa definición dun obxecto mediante as súas vistas diédricas. - Comprender e practicar a proxección cilíndrica ortogonal (a planta, o alzado e o perfil) e a oblicua - Aprender os códigos de representación gráfica arquitectónica. - Aprender a repartir as vistas no papel de forma que o debuxo manteña o equilibrio entre espazos graficados e espazos en branco.
Concepto de sección. Tipos. Criterios de elección. Aprender a representar as partes ocultas nos obxectos con composición interna complexa realizando as seccións necesarias para definilas. - Diferenciar os múltiples tipos de seccións que se poden empregar na definición do obxecto. - Utilizar o número de seccións necesarias para definir un obxecto situándoas no lugar apropiado. - Representar correctamente as seccións diferenciando as liñas de sección das liñas de proxección.
Concepto de detalle. Criterios de selección e vistas mínimas. Aprender a percibir un obxecto en todos os seus detalles, transmitindo a forma exacta e as súas dimensións - Aprender a clasificar os diferentes tipos de detalles e representalos correctamente. - Aprender a utilizar o sistema de representación adecuado para definir un detalle construtivo.
Anotación. Tipos. Normativa. Utensilios de medida. Toma de medidas. Metodoloxía. Erros. Aprender a percibir as dimensións do obxecto mediante a toma de datos
- Diferenciar entre toma de medidas e anotación.
- Aprender a elixir as vistas máis adecuadas para dispor as distintas cotas.
- Aprender a dispor as cotas nas distintas vistas, segundo estas atópense ou non contidas nos planos paralelos aos de proxección.
- Aplicar os principios xerais da anotación.
- Aprender a elixir os elementos que definen a orixe para referenciar obxectos e partes a medir e acoutar.
- Aprender a dispor determinados tipos de cota que, por singularidade, requiren unha atención especial.
- Aprender a situar puntos polos sistemas de coordenadas e triangulación para determinar ángulos e radios.
O debuxo de memoria Aprender a representar, trazar e valorar o debuxo de ideas implícitas na mente do autor. - O debuxo virtual como un medio para descubrir e expresar as intencións creativas ou construtivas. - O debuxo como un elemento básico da representación e a reinterpretación da obra arquitectónica-construtiva.
A posta a escala. Tipos. Aprender a comprender e establecer a lonxitude do segmento debuxado e a lonxitude do obxecto representado.
- Aprender a decidir o tamaño do obxecto a representar, en función das intencións que rexen o trazado do debuxo: a contorna afastada (visión de conxunto) e a contorna inmediata (os detalles) coa completa definición da forma.
- Aprender a confeccionar escalas gráficas.
Concepto de levantamento de planos. A toma de datos. Metodoloxía. Sistemas de medición. O debuxo de gabinete.
Aprender a percibir e caracterizar os diferentes materiais que interveñen na construción do obxecto
- Aprender a valorar o rigor no procedemento e a exactitude no traballo de levantamento de planos.
- Analizar un conxunto arquitectónico, partindo da globalidad e desenvolvéndoo a través do detalle.
- Aprender a descompor en espazos máis reducidos un edificio de certa complexidade.
- Aprender a utilizar instrumentos avanzados de toma de datos baseados na restitución fotográfica.
- Aprender a establecer métodos de traballo de acordo coa arquitectura que vai ser levantada gráficamente.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes