Guía DocenteCurso
Escola Politécnica Superior
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
 Asignaturas
  Traballo Fin de Máster
   Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Configurar e realizar ensaios mediante as técnicas de análise térmica e reoloxía máis adecuadas en cada caso, dentro do ambito dos materiais complexos
A2 Identificar e valorar os distintos tipos de materiais complexos
A3 Coñecer os distintos tipos de comportamento térmico e reolóxico dos materiais
A4 Coñecer e aplicar técnicas estatísticas á análise de datos procedentes de ensaios de materiais complexos
A5 Comprender a relación entre a estrutura e as propiedades dos materiais
A6 Entender a importancia do medio e da investigación encamiñada á eliminación/minimización dos residuos finais ou de proceso
A7 Coñecer os distintos tipos de comportamento térmico/mecánico a fatiga dos materiais
A8 Coñecer e cuantificar os danos provocados pola fatiga termomecánica nos materiais
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B7 Resolver problemas de forma efectiva
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa
B10 Traballar de forma colaboradora
B11 Comportase con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
B12 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo
B13 Actitude orientada á análise
B14 Capacidade para encontrar e manexar a información
B17 Analizar e descompoñer procesos
B18 Capacidade de abstracción, comprensión e simplificación de problemas complexos
B19 Vontade de mellora continua
B21 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
B22 Entender a importancia da protección do medio
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Valorar a importancia que ten a investigación na protección do medio ambiente
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes