Guía DocenteCurso
Escola Politécnica Superior
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
 Asignaturas
  Máquinas e Motores Térmicos Mariños
   Contidos
Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación Motores Diésel-Descrición e cálculos. Ciclos. Determinación da potencia. Dimensionamiento.
Selección do motor. Dinámica. Vibracións torsionales. Equilibrado do motor. Xeradores de vapor e
turbinas de vapor. Ciclos termodinámicos utilizados. Deseño e dimensionado das turbinas de vapor.
Dimensionado e selección dos equipos auxiliares. Turbinas de gas. Ciclos termodinámicos utilizados.
Deseño e dimensionado das turbinas de gas e os seus equipos asociados.
1.Introducción ao estudio das máquinas e motores térmicos de combustión interna. 1.1.Introducción as máquinas térmicas.
1.2.Introducción aos motores térmicos.
1.2.1.Pezas que forman o motor.
1.2.2.Características dimensionais fundamentales.
1.2.3.Reseña histórica.
1.2.4.Motores de catro e dous tempos.
2. Ciclos teóricos dos motores de combustión interna alternativos. 2.1.Xeneralidades. Conceptos termodinámicos básicos.
2.2.Ciclo Otto.
2.3.Ciclo Diésel.
2.4.Ciclo Semidiésel.
2.5.Comparación entre ciclos.
3. Ciclos reais dos motores de combustión interna alternativos. 3.1.Punto de partida.
3.2.Indicadores. Ciclo Indicado.
3.3.Presión media indicada.
3.4.Diferenzas entre os ciclos Otto real e teórico.
3.5.Diferenzas entre os ciclos Diésel real e teórico.
3.6.Potencia e rendimentos do motor.
3.7.Conceptos, motores de combustión interna alternativos:
3.7.1.Clasificación.
3.7.2.Ciclos operativos: Ciclo de catro e dous tempos.
3.7.3.Motores de aceso por faisca e aceso por compresión.
3.7.4.Velocidade e carga do motor de combustión interna alternativo.
3.7.5.Parámetros relacionados co proceso de combustión: renovación e regulación da carga. Dosado.
4.Os combustibles. 4.1.Introducción.
4.2.Combustibles para motor tipo Otto.
4.3.Combustibles para motor tipo Diésel.
4.4.Jet-propulsors.
4.5.Combustibles específicos para propulsión mariña.
4.6.Transformación do fluído operante e requirimentos do motor.
5. A combustión. 5.1.Cámaras de combustión.
5.2.Sistemas de inxección.
5.3.Sistemas de alimentación.
6. Sobrealimentación. 6.1.Introdución.
6.2.Tipos e sistemas de sobrealimentación.
6.3.Procedemento de parada e arranque dun motor sobrealimentado.
6.4.Mantemento do turbocompresor.
7. Lubricación e lubricantes. 7.1.Obxecto e tipos de lubricación.
7.2.Tipos, características e clasificación dos lubricantes.
7.3.Condicións da lubricación ou engrase dos motores diésel.
7.4.Sistemas de lubricación.
8. A refrixeración. 8.1.Introdución e obxectivos.
8.2.Sistemas de refrixeración.
8.3.Regulación da refrixeración.
8.4.Refrixeración de motores mariños.
8.6.Fluídos refrigerantes.
8.7.Elección do circuíto de refrixeración
9. A turbina de gas.
9.1.Introdución.
9.2.Ciclo básico de Brayton.
9.3.Ciclo de Brayton regenerativo.
9.4.Outros procedementos de mellora do ciclo de Brayton.
10. Caldeiras mariñas. 10.1.Conceptos previos.
10.1.1.Propiedades termodinámicas da auga.
10.1.2.O vapor de auga e as súas transformacións estáticas.
10.2.Caldeiras.
10.2.1.Clasificación.
10.2.2.Partes.
10.2.3.Accesorios.
10.2.4.Sistemas de control.
10.3.Transmisión de calor nas caldeiras.
10.4.Subministración de combustible ás caldeiras.
11. A turbina de vapor. 11.1.Introdución.
11.2.Partes principais.
11.3.Tipos.
11.3.1.Turbinas de acción.
11.3.2.Turbinas de reacción.11.3.3.
Turninas de ciar.
11.4.Turbina de vapor en propulsión naval.
11.4.1.Chumacera de empuxe.
11.4.2.Engrenaxe reductor principal.
11.5.Ciclo de Rankine.
11.5.1.Ciclo básico.
11.5.2.Influencia do vapor sobre o rendemento do ciclo.
11.5.3.Ciclo de Rankine con recalentamiento intermedio.
11.5.4.Ciclo de Rankine regenerativo.
11.5.5.Ciclo de Rankine regenerativo con recalentamiento intermedio..
11.6.Mantemento.
12. Sistemas propulsores. 12.1.Sistemas de propulsión mariña.
12.1.1.Tipos e instalacións usuais
12.1.2.Instalacións mixtas.
12.1.2.1
COSAG:Combinación de vapor e turbina de gas.
CODAG:Combinación de diésel e turbina de gas.
CODOG:Combinación de diésel ou turbina de gas.
COGAG:Combinación de turbina de gas e turbina de gas.
COGOG:Combinación de turbina de gas ou turbina de gas.
CODAD:Combinación de diésel e diésel.
CODLAG:Combinación de diésel eléctrica e turbina de gas.
12.2.Propulsores.
12.2.1.Tipos: Hélice, Chorro de auga (JET), Cicloidales.
12.2.2.Hélices mariñas.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes