Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Ampliación de Cálculo Código 610G04009
Titulación
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Correo electrónico
ana.fferreiro@udc.es
Profesorado
Ferreiro Ferreiro, Ana María
García Rodríguez, José Antonio
Correo electrónico
ana.fferreiro@udc.es
jose.garcia.rodriguez@udc.es
Web http://http://moodle.udc.es
Descrición xeral Nesta asignatura preténdese o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado desenvolver un coñecemento critico do calculo diferencial e integral de varias variables.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se modifican contidos. 2. Metodoloxías - Modalidade Híbrida, realizarase en caso de que non haxa confinamento e o alumnado teña que asistir al aula mantendo unha distancia de seguridade. - Modalidade Non Presencial, realizarase en caso de que haxa confinamento. *Metodoloxías docentes que se manteñen Na modalidade Híbrida ou Non Presencial manteñense as seguientes metodoloxías: Sesión Magistral. Prácticas a través de TIC (computa na evaluación). Sesión de exercicios (computa na evaluación). Atención Personalizada. *Metodoloxías docentes que se modifican No caso de que se poida impartir docencia de forma presencial, pero cun número determinado de alumnos para manter a distancia de seguridade; pasaríase a una Modalidad Híbrida. Na sesión maxistral a mitade dos alumnos estarían na aula e a outra mitade a través de Teams. As prácticas de TIC e a sesión de resolución de problemas realizaranse de forma presencial. Nunha situación de confinamento a docencia pasaría a impartirse na súa totalidade de modo Non Presencial, a través Teams. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Os alumnos serán atendidos mediante correo electrónico e a través de Teams 4. Modificacións na avaliación En caso de que a proba mixta final se realice en modalidad Non Presencial, o peso da evaluación continua será dun 70% (35 puntos para prácticas TIC e 35 puntos para Resolución de Problemas ) e a prueba mixta final será dun 30%. A proba mixta final será síncrona vía Teams Se a proba mixta final se realizase en modalidade Non Presencial, porase un Non Presentado a aqueles alumnos/as que non se presenten a proba mixta final e que non teñan 50 puntos na evaluación continua. *Observacións de avaliación: 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se realizan modificacións.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías