Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna Código 630567102
Titulación
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Agrasar Quiroga, Fernando
Correo electrónico
fernando.agrasar@udc.es
Profesorado
Agrasar Quiroga, Fernando
Paz Agras, Mari Luz
Correo electrónico
fernando.agrasar@udc.es
luz.paz.agras@udc.es
Web http://www.udc.es/dep/com/
Descrición xeral Nesta asignatura analízanse, dende unha posición crítica, proxectos de intervención sobre a Arquitectura Moderna. A proximidade temporal á Arquitectura Moderna e as súas características propias levan á necesidade dun plantexamento específico en canto á súa posta en valor e recoñecemento como Patrimonio Moderno e aos criterios de intervención que, sobre estas pezas, teñen que levarse a cabo na actualidade e no futuro inmediato.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos. No caso de continxencia adoptaranse as medidas necesarias para garantir a calidade do ensino e máis a integridade dos contidos. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen: Manteranse as mesmas metodoloxías docentes. Tanto a sesión maxistral, como o seguimento dos traballos tutelados adaptaranse ao soporte virtual, no seu caso. * Metodoloxías docentes que se modifican: Non está previsto modificacións de metodoloxías docentes 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado. As titorías serán convocadas en sesións, previamente anunciadas de Teams. As corrección e aclaracións en grupo teñen un valor pedagóxico maior que a atención individualizada, inda así, estas realizaranse mediante correo electrónico e conferencia por Teams. 4. Modificacións na avaliación A avaliación non será modificada. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía. Os recursos bibliográficos da asignatura están xa disponibles no Moodle. Aportacións específicas de materiais de consulta se facilitarán en soporte dixital.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías