Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Traballo de fin de grao Código 750G02036
Titulación
Grao en Podoloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Ciencias da Saúde
Coordinación
Rosende Bautista, Carolina
Correo electrónico
carolina.rosende@udc.es
Profesorado
Alonso Tajes, Francisco
Carballo Díaz, Juan Luis
Coronado Carvajal, Carmen
Gil Manso, Pedro
Gonzalez Martin, M. Cristina
López López, Daniel
Miguens Vázquez, Xoán
Mosquera Fernandez, Abian
Movilla Fernandez, Maria Jesus
Pérez García, Sergio
Pértega Díaz, Sonia
Pombo Fernandez, Manuel Jose
Raposo Vidal, Isabel
Romero Soto, Manuel
Rosende Bautista, Carolina
Saleta Canosa, Jesus Luis
Santalla Borreiros, Fátima
Seoane Pillado, María Teresa
Sobrido Prieto, María
Souto Gestal, Antonio
Correo electrónico
francisco.alonso.tajes@udc.es
juan.carballo1@udc.es
carmen.coronado@udc.es
pedro.gil.manso@udc.es
cristina.gmartin@udc.es
daniel.lopez.lopez@udc.es
xoan.miguens.vazquez@udc.es
abian.mosquera.fernandez@udc.es
maria.jesus.movilla@udc.es
sergio.perez.garcia@udc.es
s.pertega@udc.es
manuel.pombo@udc.es
isabel.raposo.vidal@udc.es
manuel.romero.soto@udc.es
carolina.rosende@udc.es
jesus.luis.saleta.canosa@udc.es
f.santalla@udc.es
maria.teresa.seoane.pillado@udc.es
maria.sobrido@udc.es
antonio.souto@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Proxecto ou Traballo de Fin de Grao consta de 6 ECTS que se realizará no 2º cuadrimestre de 4º curso. Por tanto, os estudos de Grao de Podoloxía concluirán coa elaboración e defensa do Proxecto ou Traballo de Fin de Grao que estará orientado á avaliación das competencias asociadas ó título, tal como prevé o RD 1393/2007 e a Orde CIN/728/2009 polos que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habilitan para o exercicio da profesión Podólogo. Materia transversal cuxo traballo se realizará asociado a distintas materias, co obxectivo de integrar os coñecementos, habilidades, destrezas, valores e actitudes adquiridos durante o itinerario curricular do alumno. A UDC e a memoria del Título de Grao en Podoloxía establecen que os estudantes poden matricularse no TFG unha vez exista constancia fidedigna de que superou un total de 180 ECTS, incluídos todos os da primeira metade del plan de estudos.
Plan de continxencia
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías