Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A1 A4 A14 A15 B1 C4 C6 C7 4 26 30
Lecturas A1 A2 A17 B5 C4 C6 2 4 6
Análise de fontes documentais A1 A2 A5 A11 A14 B1 C6 2 18 20
Portafolios do alumno A1 A2 A4 A5 A9 A14 A15 B1 B4 B6 C4 C7 1 14 15
Proba mixta A1 A2 A4 A5 A14 A17 C4 3 30 33
Resumo B1 B2 B5 B6 1 3 4
Actividades iniciais A1 A5 A14 B6 C7 1 0 1
Solución de problemas A5 A9 A12 A14 B1 C6 1 1 2
Simulación A12 A14 A17 B4 B5 B6 C4 1 1 2
Prácticas de laboratorio A1 A2 A4 A5 A14 1 1 2
Discusión dirixida A1 A4 A5 A12 A14 B1 B4 B5 B6 C1 C7 3 3 6
Glosario A1 A2 A4 1 1 2
Sesión maxistral A1 A2 A4 A5 A17 C6 C7 C8 21 0 21
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado