Metodoloxías
Discusión dirixida
Presentación oral
Descrición
Poderase acudir en horario de titoría ou facelo telematicamente para aclarar, revisar ou complementar as actividades de referencia.