Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Con esta materia o alumnado adquirirá as seguientes competencias e habilidades: * Comprensión da dinámica da Política Social. * Comprensión dos conceptos e procesos de Benestar Social e dos Servizos Sociais * Adquisición de habilidades nas técnicas de investigación en necesidades e demandas * Adquisición de habilidades no manexo de metodoloxías para a planificación social * Competencia na elaboración de plans, programas e proxectos de Benestar Social e Servizos Sociais. * Competencia nos procesos de intervención social e habilidades para a procura de consenso dos diferentes axentes sociais (públicos e privados) presentes nos mencionados procesos. * Comprensión do sistema público de Servizos Sociais en España e Galicia. * Competencia e adquisición de habilidades para a posta en marcha de plans para la actuación na exclusión social e a súa prevención. * Competencia e adquisición de habilidades no manexo dos indicadores de calidade de vida e no deseño de dinámicas de desenvolvemento socioeconómico A3
A6
A8
A9
A13
A19
B1
B2
B3
B4
B6
C1
C3
C4
C7
C8