Temas Subtemas
Tema 1.- Tipos de estados do Benestar e Política Social de España/Galicia 1.1.Introdución e formulacións teóricas.
1.2.Benestar Social e Estrutura Social.
1.3. Política Social e Benestar Social.
1.4. Estado Asistencial e/ou Estado do Benestar.
1.5. Tipos de estados do benestar: modelo nórdico, continental, anglosaxón e mediterráneo ou do Sur de Europa.
Tema 2.- O sistema público de Servizos Sociais en España e Galicia. O papel das Administracións Públicas, o terceiro sector e o ámbito privado na xestión dos Servizos Sociais. 2.1.Características dos Servizos Sociais en España/Galicia.
2.2. Lei de Servizos Sociais da Xunta de Galicia.
2.3. Servizos, prestaciones socioeconómicas, equipamentos, centros e entidades prestadoras de Servicios Sociales.
Tema 3.-O estudo técnico dos Servizos Sociais: colectivos destinatarios (pobreza, dependencia, muller, familias, inmigración, xitanos, etc.), necesidades e demandas, a planificación dos servizos, a avaliacion dos Servizos Sociais. 3.1. Necesidades e demandas sociais.
3.2.Os diferentes colectivos destinatarios dos Servizos Sociais.
3.3. A planificación de Servizos Sociais.
3.4. A creación de indicadores sociais.
3.5. Avaliación de Servizos Sociais.