Temas Subtemas
1. Retos psicosociais do envellecemento. A xubilación 1.1. O envellecemento demográfico.
1.2. Consecuencias do envellecemento demográfico.
1.3. A xubilación.
1.4. Envellecemento activo
2. Funcionamento cognitivo e socioafectivo nas persoas maiores. 2.1. A explicación do envellecemento: o modelo da competencia vs. o modelo do declive.
2.2. Cambios biolóxicos, cognitivos e socioafectivos nas persoas maiores.
2.3. Variables moduladoras do desenrolo biolóxico, cognitivo e socioafectivo nas persoas maiores
3. Autonomía e Dependencia nas persoas maiores 3.1. Introdución.
3.2. A Autonomía nas persoas maiores
3.3. A Dependencia nas persoas maiores
4. A Demencia 4.1. Introdución.
4.2. Caracterización da demencia.
4.3. Dimensións afectadas na demencia
4.4. A Avaliación Psicolóxica da demencia
5. Fundamentos Psicolóxicos da Psicoestimulación Cognitiva 5.1. A Estimulación cognitiva
5.2. Os Programas de Estimulación Cognitiva
5.3. Estratexias e técnicas psicolóxicas utilizadas na Estimulación Cognitiva

6. O coidado das persoas maiores con dependencia 6.1. Introdución.
6.2. O coidado desde o ámbito familiar: O sistema informal
6.3. O coidador principal.
6.4. Intervención no coidador principal non profesional.
7. O papel do Educador Social na atención ás persoas maiores 7.1. Introducción
7.2. A educación social no ámbito das persoas maiores