Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Maxistral exposición de temas e conceptos do profesor
Prácticas de laboratorio Acceso as técnicas e aparellos da unidade de proteómica.
Proba obxectiva Examen sobre los conceptos de la materia