Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A9 Asistencia e participacion
15
Prácticas de laboratorio A1 A3 A9 B1 B3 Asistencia e participacion
15
Proba obxectiva A1 A3 A9 B1 B3 Sirve para evaluar conocimientos e competencias 50
 
Observacións avaliación

Avaliación global.  Os alumnos con dedicación a tempo
parcial ou con exención de asitencia poderán optar por ser avaliados
nesta modalidade se non reúnen as condicións para avaliación continua.