Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Racionalizar o comportamento químico das especies metálicas e determinar a influencia da súa presenza no rendemento, estereoselectividad e regioselectividad dun proceso químico. AM8
AM20
BM2
BM5
CM4
Promover a capacidade de deseño de vías de sínteses (estequiométrica e non estequiométrica) e retrosíntesis de novos compostos. AM2
AM5
BM1
BM2
BM4
BM5
BM7
CM9
Comprender os principios dos principais tipos de procesos catalíticos da industria química baseados na catálisis homoxénea ou heteroxénea. AM1
AM16
BM2
BM4
BM5
CM3
CM10
CM11