Temas Subtemas
Tema 1.- Catálise. Xeneralidades. Catálise: Definición e Conceptos básicos. Tipos de catálise. Mecanismos de reacción.O ciclo catalítico.
Tema 2.- Catálise Homoxénea. Conceptos básicos. Reaccións e procesos químicos con catálise homoxénea.
Tema 3.- Catálise Heteroxénea. Conceptos básicos. Reaccións e procesos químicos con catálise heteroxénea.