Metodoloxías
Actividades iniciais
Portafolios do alumno
Descrición
A atención personalizada recíbese, de ordinario, na selección de destinos (Actividades iniciais) e na confección da Memoria final de práticas (Portafolios do alumno) e sempre que for requirida. A persoa de referencia é o coordinador ou coordinadora do Módulo de prácticas externas do MAXE_UDC (tutor académico)