Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Descrición
O estudante poderá asistir, por iniciativa propia, a tutorías individuais coa finalidade de resolver dúbidas e planificar estratexias de resolución de problemas.
O profesor tamén poderá convocar aos estudantes a titorías individuais en caso de consideralo oportuno.