Metodoloxías
Traballos tutelados
Proba mixta
Obradoiro
Descrición
Para todas as probas avaliábeis, o profesorado estará disponíbel en horario de titorías para resolver as dúbidas que poidan xurdir. No caso concreto dos traballos tutelados, ademais, para ter un seguimento do proceso de elaboración, dedicaranse unhas horas de traballo na aula a que os grupos expoñan as dificultades coas que se van atopando e daránselles as indicacións oportunas para superalas.